Sakset/Fra hofta

Bernt Hagtvet er redaktør for en nylig utkommet bok om folkemord. Det brukes masse ord. Registrert i Dagsnytt Atten igår: «Jo, høyere sivilisatorisk trinn, jo verre forbrytelser.» Vel. Ellers lar redaktøren Ragnar Næss skrive om folkemordet på armenerne, og Næss mener det ikke var noe folkemord, et utslag av den besynderlighet som preger norsk politisk korrekthet: man vil ikke ta inn over seg tyrkernes ugjerninger. Er det fordi ofrene var kristne?

Braanens leder er venstrehåndsarbeid. Han kan ikke dy seg og må trekke parallellen mellom konspirasjonsteoriene om jødenes makt ved forrige århundreskifte, og dagens islamofober:

*I årene rundt første verdenskrig, skjer det imidlertid en endring. Jødene ses ikke lenger som fremmede, men som en konspirasjon – en internasjonal sammensvergelse. Jødene er ikke lenger fjerne, men oppleves som en nær trussel gjennom sitt antatte samhold. For de som følger med i norsk islamdebatt om dagen, ikke minst på nettsteder som Document.no, Honestthinking.org og Human Rights Service, ser vi hvordan man aktivt forsøker å få til en tilsvarende endring. I disse miljøene ses ikke muslimer og innvandrere bare som fremmede, men som en del av en konspirasjon – en kollektiv islamsk sammensvergelse. Og det er faktisk ganske oppsiktsvekkende hvor identisk tankemodellene er i forhold til 1920- og 30-tallets antisemittisme. Same shit, same wrapping!

Braanen har tidligere vist at han har et merkelig forhold til antisemittisme og islamisme. Det har vi påpekt. Nå er det payback time. Å slå folk i hodet med nazi-paralleller er fortsatt en yndlingsøvelse, men strikken er slapp.

At det ikke fantes spor av antisemittisme i Norge før 1890 eller deromkring kan vel skyldes at det ikke var jøder her. De ble som kjent stengt ute fra riket til 1848.

Vi har det merkelige fenomen at antisemittismen trives i land hvor det ikke finnes jøder. Jeg hørte det sagt om Sverige i helgen av en person som kjenner det jødiske miljø i Danmark relatvit godt: han hadde aldri støtt på antisemittisme i Danmark. Aldri. Men i Sverige, hvor han har oppholdt seg mye, har han merket grumsete holdninger. Kan det ha noe å gjøre med at jødene kom til Sverige 200 år etter at de kom til Danmark, spurte vedkommende. Han kunne tatt med Norge. Jeg tror han er inne på noe. Norge har liten sans for det jødiske. Etter en kort periode med humanisme, møter jødene igjen en kald skulder fra en venstreside som er mottagelig for muslimers antisemittisme. Klimaet er uvennlig.

Svarte spor