Sakset/Fra hofta

Har virkelig muslimer det så fælt i Norge? Har de vanskeligheter med å utøve sin tro? Det er å snu verden på hodet, skriver medisinerstudent Sarmad Sharfiq i en kronikk i Aftenposten.

Jeg er en pakistansk, muslimsk gutt som har bodd i Norge i snart tolv år. Jeg ser på meg selv som en religiøs person, men kjenner meg ikke igjen i dagens debatt, hvor det blir påpekt alle de problemene som følger med ved å være muslim i Norge.

Sutringen fra muslimer.
Det eneste jeg hittil har opplevd som et problem, er all sutringen som kommer fra oss muslimer selv.

Etter min mening er Norge et godt land å bo i både som utenlandsk og muslim.

Vi har full støtte fra staten og aksept fra det norske samfunnet i å utøve vår religion og kulturelle begivenheter. Moskeene får økonomisk støtte fra staten på samme måte som kristne menigheter. Skandinavias største moské ligger faktisk i Oslo.
..
Jeg vil hevde at det er vi, utenlandske muslimer, som utgjør den største delen av integreringsproblematikken her i landet. Norskkunnskapene er i mange grupper mangelfulle, til tross for at man har bodd her i årevis. Jeg tviler på at det er mangel på språkkurs som er årsaken.

Som en del av en minoritetsgruppe i Norge og tidligere aktiv innenfor holdningsrettet studentarbeid rettet mot muslimsk ungdom, mener jeg å ha god innsikt i den muslimske minoritetsgruppen.


Det er deilig å være muslim… i Norge