Gjesteskribent

anders.johansson.jpg

Medievänstern styr opinionsbildning, verklighetsbeskrivningar och innehållet på tidningarnas kultursidor. I praktiken råder censur. Ingenting släpps fram som inte är politiskt korrekt och som inte hyllar det mångkulturella samhället. I sin nya bok «I landet Censurien» tecknar Kalmarförfattaren Anders Johansson den bilden av samhällsutvecklingen i dagens Sverige.

Den blide naturlyrikern och Ölandsskildraren har förvandlats till vass opponent. Han kallar själv boken, som har en essäistisk uppbyggnad, för stridsskrift.
Han tar sina egna läsupplevelser och erfarenheter som utgångspunkt. «Alltmer har jag funnit att medierna inte ger en bild av hur jag uppfattar omvärlden. Framförallt fann jag kultursidornas starka dragning till extrema vänsterrörelser fullständigt orimligt», skriver Anders Johansson i inledningskapitlet.

Nyss sade hans gamla förläggare upp bekantskapen eftersom Anders Johansson deltagit i en debatt om invandrarpolitiken med kritiska synpunkter på hur denna bedrivs. Han har också gång på gång förgäves försökt få debattmaterial publicerat om det hot som han anser föreligger mot vårt öppna samhälle från expanderande muslimska värderingar. Dessa riskerar att snart bli överordnade den sekulära lagen, menar han och noterar att kristendomen får behandlas i de mest kritiska ordalag medan islam är tabubelagt. Medievänstern stoppar effektivt all debatt därvidlag är hans slutsats.
– Medievänstern borde vara marginaliserad efter alla dåliga analyser och hyllningar av världens diktaturer som den gjort sig skyldig till, nu är det tvärtom. säger Anders Johansson och exemplifierar med bland annat Olof Lagercrantz, Jan Myrdal och Jan Guillou och deras ställning som hyllade opinionsbildare.
– Tänk om andra på högersidan tagit så fel som de, gjort likartade groteska uttalanden. De hade inte haft en chans att komma undan. Men historien lär oss att medievänstern ingenting har lärt av historien. Gadaffi, Arafat, Saddam Hussein är bara några som omfattas av tillgivenhet av svenska politiker och intellektuella. Det var få i vårt land som vågade slå larm mot nationalsocialismen, ännu färre mot kommunismen. Ska samma sak hända med det nuvarande fundamentalistiska hotet? Hur ska vi kunna lita på medievänstern som drattade rakt ner i galen tunna i sin kärlek till vänsterdiktaturer när den nu febrilt omhuldar mångkulturalism och en religion som islam? undrar han.

Anders Johansson uttrycker sin belägenhet så här i det rådande snåla debattklimatet:
– Jag tycker att det är rätt tråkigt att varje gång jag vill skriva något eller framföra något muntligt behöva ålägga mig självcensur. För så är det: när jag skrivit något undrar jag alltid om kulturredaktionen kommer att acceptera min uppfattning. Samtidigt ser jag det som ett privilegium att försöka ha en egen röst, vad den nu är värd, och därför känner jag mig aldrig som ett offer. Mina erfarenheter av åsiktsförtryck är ändå mycket små eftersom jag har ägnat så lite tid åt politik och ideologi. Det är i naturen mer än i kulturen jag letat efter svar på mina frågor, och landskapsskildringar och lyrik berörs endast indirekt av de politiskt korrekta vindarna.
– Om jag skulle skriva för att behaga stipendienämnder, kulturråd, DN:s eller Expressens kulturredaktörer vore det i grunden som att skriva med en pistol mot tinningen. Kulturklimatet är sådant att man förväntas vara moralisk och god. Det vill jag också men sanningssökandet är mig än kärare, så gott jag nu förmår, tillägger han.

Vad menar du med medievänstern, alla journalister?
– På kultur- och nyhetsredaktioner har vänstern en oerhört stark ställning i svensk press. Det finns sociologiska undersökningar som visar att 80 procent av journalistkåren har sympatierna vänsterut. Men alla sådana begrepp som medievänstern eller islamvänstern för den delen är naturligtvis slarviga. Man kan också tala om Gramsci-vänstern, den italienska marxistiske filosofen som predikade att vänstern skulle lägga beslag på opinionsbildningen i tidningar och tidskrifter och det är inte så dumt för det har vänstern lyckats med.
Vad läser du själv för tidningar?
– Väldigt få och lite. Jag har nästan tröttnat måste jag erkänna. När jag fick syn på Aftonbladet en gång utmålades George Bush som en undermänniska, ett avskum. På liknande sätt har denna tidning aldrig skrivit om massmördare som Saddam Hussein, Stalin, Mao. Och Expressen, vad ska man säga om en tidning som intresserar sig mest för tv-böndernas sexualliv? Journalistiken har på många håll blivit en av de galna rösterna i landet. Den sväljer och spyr ut.

Dina uppfattningar om invandrings- och flyktingpolitiken kan uppfattas ha mycket gemensamt med Sverigedemokraternas syn. Vad tycker du om den sammanblandningen?

– Jag känner till den. Alla som vågar ifrågasätta den förda politiken har därmed per definition utnämnts till rasister och främlingsfientliga. Detta har mediernas vakthundar till punkt och pricka vakat över.
Hur väger du risken härmed att du går Sverigedemokraternas ärenden?

– Jag tänker inte så därför att jag ser mig som intellektuell som är helt oberoende. Jag har visserligen röstat med socialdemokraterna hela mitt vuxna liv, framförallt känt sympati för den tidiga arbetarrörelsen. Men nu vet jag inte. Jag känner ingen större respekt för vare sig Mona Sahlin eller Marita Ulvskog eller för den delen Birgitta Elfström här i Kalmar. Men vill någon använda det jag skriver är det fritt fram för alla. Men jag går inte deras ärenden. Jag är inte med i någonting.

Gunnar Rockström
gunnar.rockstrom@barometern.se

Foto: Anders Johansson

Censur, islamkramare och gamla radikaler

kommentarene til artikkelen er også lesverdige:

folkuppfostrare

Frågan är när medierna gick från att kritiskt granska makten till att istället på maktens vägnar uppfostra folket att tycka rätt???
Det är en extremt farlig väg att vandra , I sverige kan ingen gräva ett hål i marken utan att 20 olika myndigheter skall utreda konsekvenserma. Du kan inte måla om ditt hus utan nogrann analys. Däremot kan vi helt rita om den social sammanhållningen byta religion och befolkning utan någon som helst analys ????
Skulle någon vara emot dessa fundamentala förändringar av det svenska samhället så skall peronen ifråga brännmärkas som rasist och inte tillåtas i debatten.

Postad av serge