Nytt

To algirere, Kahled Serai og Yamine Bouhrama, er dømt til seks års fengsel av en domstol i Napoli for terrorisme, ulovlig arbeidsinnvandring og dokumentfalsk. Begge bodde i Oslo i 2004/2005, hvor de hadde kontakt med ti andre nordafrikanere som oppholdt seg ulovlig i Norge.

Historien om de to er ikke ny, men flere detaljer gjør det klart at Norge er en del av det internasjonale terrornettverket: Norge ser ut til å bli brukt som base og trygg havn. Da de to ble arrestert i november 2005, sto de klare med flybilletter til Norge.

PST tipset Politiets Utlendingsenhet som fikk utvist de ti nordafrikanerne som tilhørte det samme radikale miljøet. Ifølge Aftenposten hadde Bohrama omfattende terroropplæring i Al Qaida-leire i Afghanistan, Tsjetsjenia og Georgia (en egen dal tett oppunder Tsjetsjenia).

De to algirerne hadde også kontakt med en utlending som drev omfattende forfalskning av pass og andre dokumenter. Han satt på masse stempler, og arbeidet var av høy kvalitet. At denne mannen hadde kontakt med Al Qaida-terrorister, burde vekke bekymring.

De to ble dømt sammen med en tredje algirer, Mohamed Larbi. Deres celle var tilknyttet Al Qaida i det islamske Maghreb, som er navnet på den ekstreme gruppe GSPC før den sluttet seg til Al Qaida. Under sitt nye navn har den gjennomført flere terroraksjoner i Algerie.

Ytterligere to algirere var tilknyttet cellen: Anchour Rabahe og Tartag Samir. Også de fikk seks års fengsel.

Opprullingen av cellen i Napoli viser hvor internasjonale kontaktene er: fra Algerie til Italia og Norge. Broren til Bouhrama, Mouhloud Bouhrama, ble nylig dømt i Storbritannia for å ha planlagt et angrep med kjemiske våpen.

At Norge inngår i nettverket burde bekymre myndighetene. I samme avis står det at justisminister Knut Storberget har nedsatt et utvalg som skal se på nytten av politiets utvidede fullmakter til romavlytting og kommunikasjonskontroll, opp mot krenkelse av personvernet.


Terrorister i Norge knyttes til Al-Qaida