Feature

Rangzieb Ahmed, 33 ble fredag dømt til minst 10 års fengsel for å ha instruert andre til terror. Han er den første som dømmes etter denne paragraafen. Ahmed var del av en terrogruppe på tre som tilhørte Al Qaida. Dommer Saunders beskrev ham som en farlig mann:

«I am satisfied you are dedicated to the cause of Islamic terrorism. You are an intelligent, capable and superficially reasonable man who is involved in terrorism. That makes you an extremely dangerous man».

Igjen er en Al Qaida-celle lokalisert til Storbritannia. Denne gang med utspring i Manchester. Det må gi myndighetene stor grunn til bekymring. Etterforskningen er uhyre krevende, for den spenner over flere kontinenter. Ikke bare de geografiske avstandene, men det å skulle forholde seg til myndigheter i ulike land, krever store ressurser.

Advokatene til Ahmed ønsker å anke. De mener saken skulle vært avvist fordi Ahmed ble torturert i pakistansk fangenskap, og MI5 var klar over det. Men dommeren sa skadene var noe han fikk i indisk fangenskap.

Habib Ahmed (29) ble dømt til ti år for sin medvirkning. I hans besittelse ble det funnet to dagbøker, hvor navn på Al Qaida-kontakter var skrevet med usynlig blekk. Ahmed kjører drosje i Manchester. Bilen ble overvåket og det ble ført mange samtaler om Al Qaidas planer i den.

Da han ble dømt ble det bråk på galleriet. Noen ropte «Jannita (paradis) tilhører dere».

Cellen arbeidet ut fra Dubai. En tredje persjon, Hamza Rabia, var sjefen. Han sprengte seg selv i lufta ved et uhell i desember 2005. De to andre bestemte seg for å dra tilbake til Storbritannia. Cellen hadde forgreninger til Pakistan og Saudi-Arabia.

Detective Chief Superintendent Tony Porter, of the Greater Manchester counter-terrorism unit, said: «A team of specialist officers has worked extensively over the past three years to put this case together, and have been instrumental in disrupting and destabilising the senior levels of Al-Qaeda in doing so. This result is a recognition of all their hard work.»


British al-Qaeda ringleader Rangzieb Ahmed to serve at least ten years in jail