Høyres nestleder Per-Kristian Foss åpner for at Høyre vil kreve ekstern granskning av angrepet på Hotell Serena. Det er et realt spark til Høyre-leder Erna Solberg som lojalt har sluttet opp om regjeringens interne granskning.

Foss vil i første omgang at Forsvars- og Utenriksdepartementet redegjør for hvordan de skal granske seg selv. Det er et merkelig mellomstandpunkt. Forsvarsdepartementet er allerede inne i prosessen og sier at de «snart» vil offentliggjøre sine resultater. I UD går det tregere.

Fremskrittspartiet, Venstre og KrF krevde før helgen ekstern granskning. Men bare Venstre gikk inn for at Stortinget skulle oppnevne granskerne.

Foss sitter i kontrollkomiteen. Stortinget kan med 1/3 av representantene innkalle tll høring i komiteeen.

Krever redegjørelse om attentatet i Kabul