Analfabetismen representerer en formidabel hindring for utviklingen av demokrati i araberlandene. Rundt halvparten av kvinnene kan hverken lese eller skrive.

Arabförbundet uppmanar arabstaterna att sätta kampen mot analfabetismen högst på sina dagordningar.

Nästan var tredje invånare i arabvärlden kan varken läsa eller skriva. Bland kvinnor är 46,5 procent analfabeter, enligt en undersökning av Arabförbundets organisation för utbildning, kultur och vetenskap (Alesco).

Redan år 2000 slog Alesco larm om att regionen missat FN-målet att halvera antalet vuxna analfabeter. I de 21 arabländerna är det nu 100 miljoner som inte kan läsa och skriva. Tre av fyra är mellan 15 och 45 år.

kilde: SVT.