Sakset/Fra hofta

Dersom regjeringen skulle bekvemme seg til å handle på denne siden av evigheten, er det en overhengende fare for at enkeltes systematiske tyveri fra både kong Salomo og Jørgen Hattemaker kan koste dem drosjeløyvet. Som før påpekt er det innmari dårlig gjort, da svindlerne jo – i motsetning til alle andre skatte- og avgiftspliktige i kongeriket Norge og Svalbard – både har næringsgrunnlaget, leiligheter (i flertall) og hus (både her og der, later det til) de gjerne vil ta vare på. Og enda verre: de har forsørgeransvar; et sjeldent og uventet fenomen som åpenbart rammer denne yrkesgruppen spesielt.

Men heldigvis gir man seg ikke uten edelmodig kamp og derfor har man dannet sin egen Robin Hood-klubb – lokalisert i Sherwoodskogens moske:

Skattesnusk kan koste dem drosjeløyvene. Men svindlerne gir seg ikke uten kamp, og danner nå egen interesseorganisasjon.

– De erkjenner at de har gjort noe galt. Det kan alle gjøre. Men de fleste har gjort opp skattekravene. Nå frykter de at de vil miste hele næringsgrunnlaget sitt, sier Sajjad Hussain Naqvi, som er styremedlem i Norges Taxiforbunds avdeling i Oslo til Aftenposten.

Gruppen har så langt hatt to fellesmøter. Det siste var i moskeen i Enebakkveien onsdag kveld. Der møtte nesten 100 av de 348 drosjeeierne som så langt er tatt for svart kjøring.

Forbundsleder Wiggo Korsnes i Norges Taxiforbund var også på møtet.

– Veldig mange av dem har gjort opp skattekravet sitt, eller de har en avtale om å gjøre det. Nå er de livredde for å miste løyvene sine. De har en familie å forsørge, og de har leiligheter og hus de vil ta vare på, sier Korsnes.

Forøvrig er forbundet klar på at de største jukserne må fjernes fra yrket. Forbundet sikter antagelig til det yrket som snarest bør få sin egen beskyttede yrkestittel, som for eksempel autorisert skattesnyter eller off. godkjent velferdsrytter.

Imidlertid forklarer en del av de moderne Robin Hood`ene at de rett og slett ikke skjønte noe av systemet da de begynte som drosjeeiere. Det er en forklaring som avgjort fremstår som troverdig, for hvor mange skjønner egentlig stort av de utallige skatte- og avgiftsreglene som finnes?

Men i motsetning til å etablere sitt helt eget privatsystem, pleier ganske mange å oppsøke fagfolk som off. godkjente regnskapsførere (dyrt) eller advokater (enda dyrere) som kan hjelpe oss i papirjungelen. Det har naturligvis sammenheng med at det vanligvis aner de aller fleste at staten for eksempel ikke pålegger oss å kreve inn 25 prosent ekstrakroner i merverdiavgift for at vi personlig skal velte oss i mer penger enn vi reelt tjener, og at staten heller ikke utsteder skattesatser for moro skyld. Men ikke-kriminelle regnskapsførere og advokater koster jo penger, da – og er i så måte nesten like ille som å måtte betale skatt og avgifter når det kommer til stykket.

Selv byråkrati koster penger. Det gjelder særlig byråkrati som deler ut penger. Så hva angår temmelig mange av de ærefulle herrer, må man nesten gå ut i fra at det ikke bare er villnisset av regler for næringsdrivende de ikke har forstått. Ordet arbeidsledighet må også ha blitt mistolket en smule. Arbeidsledighet impliserer ellers at man ikke arbeider – med å kjøre drosje, for eksempel. Det intrikate regelverket for sosiale stønader, som det sies at man nærmest må være professor i for å forstå noe av, later derimot ikke til å ha vært fullt så uovervinnelig vanskelig å sette seg inn i. Men det har vel noe med interessen å gjøre; fra pålitelig hold er det hevdet at man alltid blir flinkest i det man foretrekker å sysle med.

Så er det dette med regjeringens «uforståelige motvilje» mot å gripe inn da. Ja, det er jo også ganske pussig? For alle som på nært hold har sett stat eller kommune angripe en normal næringsdrivende som av forskjellige årsaker har forsømt å sende inn sine papirer eller betale sine avgifter i 6 måneder og ber om henstand, så vet man at den hyperraske kjempehaien i Jaws (I, II, III og IV) reagerer som en snegle i forhold. Den fremstår også som hakket mer sjarmerende enn en gjennomsnittlig skatteoppkrever i statens tjeneste. Vår venn superhaien er som kjent død, men jeg har hittil trodd at den norske regjeringen i aller høyeste grad var i live. Hvis ikke vil jeg gjerne vite hvem som sender meg gufne selvangivelser i statens navn.

Men det er tross alt flere ting som tyder på at staten fremdeles befinner seg der ute et sted, så det eneste jeg da kan forestille meg som årsak til at staten fortsatt tar på denne yrkesgruppen med silkehansker må være at regjeringsmedlemmer ikke leser aviser eller får med seg nyheter.

Så nå vil du kanskje tro at regjeringen vil reagere siden de har fått en hel forening av undertrykte Robin Hood`er – for anledningen snedig kamuflert i drosjeuniform – å slåss med? For så vidt vi husker vekket den kjekke helt liten begeistring hos den undertrykkende Sheriffen av Nottingham.

Det er bare det at rollene i dette tilfellet er blitt byttet om; dagens Robin Hood har nemlig alle egenskapene til Sheriffen av Nottingham og omvendt. Ikke rart at regjeringen ikke skjønner det døyt. At den undertrykte klasse på noen måte kan handle galt er jo for rent eventyr å regne!