Poesi

Da det første barn fødtes
var det Gud som fødte og gav
mennesket språkets gave så takk
vår Gud av elde som flyttet kloder
på firmamentets sjakkbrett før Adams
åndedrett i den evige æra før tidens
og timeglassets signum var sett i verden

Språket eller galaksene
i det tause rommet alt var
tegnet i Hans hånd som ruver
og er substansen i det som bærer
bar og skal bære du menneske knel
Takk den urokkelige i alt som flyter
Hans kjærlighet Adam lyser i din panne

Arnold Eidslått Arameisk i Roma (2002)

Les også

-
-
-
-
-