Sakset/Fra hofta

Sara skrev i en kommentar at det var andre bidrag enn hennes som fortjente å bli fremhevet. Jeg tar henne på ordet. Både Christian Skaug og Student har levert kommentarer som fortjente å bli fremhevet.

I fremtiden vil jeg gjerne stå fritt til å legge ut kommentarer som bærer preg av selvstendige artikler, og regner med at man ikke har innsigelser mot det.