Sakset/Fra hofta

I kommentarfeltet har det dukket opp påstander om at det finnes en jødisk lobby i Norge som, i likhet med den påståtte jødiske lobbyen i USA, arbeider for å fremme Israels interesser og påvirke respektive staters utenrikspolitikk i en retning som ikke er til gagn for den jevne nordmann og amerikaner. Enhver som har vært tilstede der hvor to eller flere jøder er samlet, vet at det ikke er mulig for oss å bli enige om noe som helst og at det derfor er lite sannsynlig at massive grupper av diasporajøder klarer å slutte seg sammen for å tale Israels sak. Men for ikke å skape for sterk forvirring i konspirasjonsteoretikernes indre, har jeg i løpet av noen dager klart å stable en norsk jødisk lobby på bena.

Vi består av fem individer som mirakuløst nok har hele tre egenskaper felles. For det først er vi mer en gjennomsnittlig interessert i mat og drikke. For det andre har vi Oslo Konserthus som stamsted. For det tredje er vi så glad i å lese at lønnsslippene våre (lønn utbetales naturligvis av Ehud Olmert) sendes direkte til amazon.com.

Vi har klart å enes om følgende krav til den norske regjering:

1. Karl Johans gate bør bytte navn til Mariss Jansons’ aveny, etter den mannen som har hatt størst betydning for norsk kulturliv.

2. Oslo-filharmonien, Bergen-filharmonien, Trondheims-symfonikerne, Den norske opera samt alle kommunale bibliotek bør få hvert sitt tykke sugerør ned i oljefondet.

3. Ethvert norsk serveringssted bør til enhver tid kunne tilby ordentlig espresso, Niederegger-marsipan og Lindt-sjokolade.

4. Den jødiske lobbyens barn bør fritas for obligatorisk kroppsøving i skolen. Kjekk jødisk ungdom kan ikke være bekjent av vaskebrettmage og god kondis. I stedet bør tilbys økt antall timer i skolekjøkken.

5. Filialer av denne butikken bør opprettes i alle norske byer.

6. For særdeles alvorlige forbrytelser, for eksempel fremføring av hip hop- og rap-«musikk» på offentlig sted, bør dødsstraff vurderes innført.

7. Kravene til bestått eksamen fra videregående skole bør inkludere følgende:
– et ti siders essay med komparativ analyse av «Brand» og «Peer Gynt»
– et ti siders essay med komparativ analyse av Welhavens og Wergelands lyrikk
– 5 utenatlærte valgfrie sonetter av Shakespeare
– 5 utenatlærte valgfrie dikt av Schiller

Ekstra studiepoeng gis til elever som deltar i oppsetninger av «Kirsebærhaven» på originalspråket.

8. Vinmonopolets hyller bør fylles med kosher prosecco

Strategiene for oppnåelse av disse kravene er foreløpig ikke helt avklart. Men på det nåværende tidspunkt tenker vi oss at vi kidnapper et medlem av regjeringen (forutsatt at vi klarer å løsrive oss fra sofakrok, kjøleskap, CD-spiller og bokhylle i noen timer) og utsetter vedkommende for følgende torturliknende behandling:

a) Servering av Pizza Grandiosa

b) Høytlesning fra Ari Behns bøker

c) I pausene mellom a) og b) settes en CD med Stockhausen, Hindemith og Henze på repeat.

Den norske jødiske lobbyen har talt.

Les også

-
-
-
-