Sakset/Fra hofta

Tidligere denne uken ble fire britiske islamister dømt til henholdsvis 6 og 4 års fengsel, etter å ha oppildnet til rasehat, vold og drap mot vestlige under protestene foran den danske ambassaden i London da karikatur-striden raste i fjor.

Under rettssaken sa dommeren at de fire tiltaltes truende og uakseptable fremferd utsatte Londons multinasjonale innbyggere for et overveldende hat og intoleranse bare måneder etter 7/7, og la til at ingen har rett til å pervertere en ideologi for å misbruke den til å oppfordre til død og ødeleggelse.

Dommerens taktfulle uttalelser ble imidlertid ikke godt mottatt av de fires supportere og trosfeller utenfor rettslokalet, som med flotte plakater ga uttrykk for at muslimer er ofre for et kristent korstog og at det terroristiske britiske politi for øvrig kunne dra til helvete. Samtidig gjorde tilhengerne oss oppmerksomme på at vi helt klart står overfor et eksempel på trosforfølgelse, da de aktuelle mennene utelukkende har handlet i tråd med egen religiøse overbevisning.

Skriftlig lød det glade budskap: Muslimer er bare skyldige i å tilbe Allah!

En av de tiltalte ble dømt for lyriske perler som: «UK you will pay, 7/7 on its way» og «Europe you will pay with your blood».

En annen ble dømt for følgende fromme bønn: «Oh Allah, we want to see another 9/11 in Iraq, another 9/11 in Denmark, another 9/11 in Spain, in France, all over Europe.»

Tredjemann ble filmet mens han var forsanger for det oppmøtte koret, som sang en rørende salme hvis tittel er «Bomb Danmark, bomb UK og bomb USA», mens den fjerde sjarmerende nok nøyde seg med bomber i sitt hjemland Storbritannia.

De dømtes elskelige beskjeder til omverdenen er altså for en islamistisk gudstjeneste å regne – et gripende innblikk i harmløs og inderlig tilbedelse av en høyere makt.

I så fall kan det knapt forundre noen at det rapporteres at stadig færre muslimer frekventerer sin lokale moskè. Og ikke at jeg vil føye skam til skade for de ulykkelige troende som er blitt utsatt for den britiske inkvisisjon og deponert i helsefarlige fangehull, men det er fort gjort å komme på den tanken at deres hjertegode trosbekjennelse kan ha noe av skylden for at islam sliter med et ørlite imageproblem. Det er jo allment kjent at dypt engasjerte mennesker av og til driver sine reklamefremstøt i overkant langt – bare se hvor upopulære for eksempel telefonselgere har blitt.

Kanskje det er på tide å henvende seg til et annet PR-byrå?

This is London: Veiled protest as race-hate Muslims are jailed