Poesi

Spørsmålet om hva det betyr å være stikker nok dypere. Den franske tenker Paul Valéry kaller selvet «un creux toujours futur» – et stadig fremtidig hulrom – dvs. en åpning som stadig forflytter seg fremover, og som vi alltid kommer for sent til. Den løper forut for hvert skritt vi tar, og hvert spørsmål vi stiller. Det er dette ennå-ikke fastlagte som bærer identiteten. Det kalles også subjektet , i motsetning til objektene, som vi har , som omgir oss på avstand.

Språket er stedet hvor vi ser hvorledes identiteten fungerer. Det karakteristiske ved språket er at det som er og blir til, avhenger av det som har vært – at vi samtidig er i fortiden og underveis mot fremtiden.

Asbjørn Aarnes Hvem er du?