Nytt

Kommunalminister Ruth Kelly vil beordre britiske kommuner og kommunale representanter til å delta i en stor sjarmoffensiv til fordel for innvandrere og fortsatt innvandring til Storbritannia. Nye retningslinjer pålegger kommunale tjenestemenn å aktivt promotere innvandring, og beordrer kommunene til å bekjempe angivelige myter om innvandring ved hjelp av en rekke påstander departementet for kommuner og lokalsamfunn har utarbeidet på forhånd.

The Communities Secretary wants town halls to spend hundreds of thousands of pounds of taxpayers’ money ‘combating misinformation’.

Her officials have produced sheets of pro-migrant information. But critics warned that Miss Kelly was asking councils to promote ‘selective propaganda’.

The messages councils must give out include the statement that: «Romany Gipsies have very strict customs about hygiene and cleanliness, developed over many years to cope with living on the roads.»

Councils are also told to claim that the Health Service would ‘literally collapse’ without migrant nurses, doctors and cleaners.

Flere meningsmålinger foretatt det siste året har tydelig tilkjennegitt at den britiske befolkningen i stigende grad er negative til den nåværende, massive innvandringen til Storbritannia. I tillegg nærer et stort flertall en dyp mistillit til egne myndigheter i dette spørsmålet. På bakgrunn av de entydige undersøkelsene ga flere medlemmer av regjeringen uttrykk for at de var innstilt på å ta folkets økende bekymring og misnøye til etterretning.

Men i henhold til de nye retningslinjene instruerer myndighetene i stedet statstjenestemenn – som vanligvis forutsettes å opptre objektivt – til å plante favoriserende historier om innvandrere i lokale medier. I tillegg foreligger det instrukser om at kommunerepresentanter skal bidra med pro-synspunkter på innvandring i politiske valgkamper.

Guidance published on the Department of Communities and Local Government website warns ‘saying nothing is not the answer’ and tells councils to begin tackling migration ‘myths’ as a ‘matter of urgency’.

Officials have produced five ‘fact sheets’ for councils to ‘rebut controversial issues’ to do with employment, housing, health, immigration and travellers.

Kampanjens informasjonshefte innholder faktaopplysninger som skal «brukes av de lokale myndighetenes «front»-kjempere for å diskreditere mange populære myter». Kommunestyrene beordres til å planlegge strategier for å fremme myndighetenes vedlagte opplysninger.

Kritikere hevder imidlertid at flere av påstandene som presenteres som fakta er selektive og/eller ukorrekte:

One states: «Priority for social housing is based solely on housing need.» But the Government’s own integration commission last week said social housing should no longer be provided for particular groups.

Another claim is that: «The belief that Britain has a particularly high rate of immigration is false. About 5 per cent of the UK population was born abroad.»
But data produced by the Office for National Statistics for MPs said 5,699,000 people living in Britain today were born overseas – 10 per cent of the population.

The fact sheets also state: «There is no discernible statistical evidence that migrants from accession countries contribute to a rise in claims for benefits.»
Yet Government figures show there have been at least 92,000 successful benefit claims made by Eastern Europeans. The bill is likely to be £100million.

Det er ikke bare de påpekte faktafeilene som gjør at myndighetenes sjarmoffensiv for å påvirke opinionen i forhold til innvandring blir møtt med betydelig skepsis. Kampanjen blir også karakterisert som ren propagandavirksomhet overfor de samme skattebetalerne som må finansiere den:

Blair Gibbs, spokesman for the Tax-Payers’ Alliance, said: «Decent people shouldn’t have to pay to have this sort of propaganda shoved down their throats.

«They want politicians to act on their genuine concerns about uncontrolled immigration and travellers flouting the law.»

Sir Andrew Green, chairman of Migrationwatch UK, said: «This so-called information is selected and slanted. It is propaganda masquerading as information, and all at the taxpayers’ expense.»

Daily Mail: Councils ordered to carry out charm offensive for migrants and travellers