Er det vi ser i Pakistan og Gaza et tegn på at den sekteriske volden sprer seg? Slik at vi får et sammenhengende belte av uro gjennom hele det som kalles Det utvidede Midtøsten?

Både Gaza og Pakistan har dysfunksjonelle trekk: det sivile samfunn er svakt, eller ikke-eksisterende. De religiøse er på fremmarsj. Det er sterke motsetninger mellom militser, og sekteriske grupper. Irak danner her et skrekkens eksempel, både hva gjelder motsetninger og metoder. Det ser vi i Afghanistan, hvor metodene den senere tid er importert.

Koble dette til store befolkningsoverskudd: Kabul på 70-tallet var 600.000 mennesker. Byen er idag tilhold for 4.000.000 mennesker! Befolkningssammensetningen er skjev. Det er overskudd på unge menn som ikke har noen fremtid, annet enn å be og bære Kalasjnikov.

Man kan tenke seg at uro ett sted forplanter seg til et annet: det er en 10 prosent shia-minoritet i Pakistan, som stundom utsettes for morderiske angrep.

Utviklingen går fort. At det luftes ønske om at Israel skal overta styringen i Gaza, sier sitt. Foreløpig som et hjertesukk. Men det kan raskt bli alvor. Hva gjør nabolandene hvis Gaza utvikler seg til et blodbad. Skal de sitte på gjerdet?

Hvis volden skulle spre seg kan det også totalt reversere synet på tilbaketrekning fra Irak.

En ukjent faktor er hva Iran, Syria og Hizbollah velger å foreta seg i et urolig klima. Vil de fiske i rørt vann, eller sitte stille?

Situasjonen er mer åpen enn noen gang.

Les også

-
-
-
-
-
-
-