Sakset/Fra hofta

Under dekke av vitenskapelighet sender iransk tv dokumentarer om jødenes fabrikasjon av Holocaust. Men noe av den samme tonen gjenfinnes i norske Wikipedias fremstilling av bruk og misbruk av Holocaust.

«Selgere av myter» heter en serie på 12 programmer som gikk på iransk tv fra oktober ifjor til januar iår. Her står beryktede og dømte franske revisjonister frem og forteller om hvordan gasskamrene var svindel, og at det aldri fantes noen Endelig Løsning.

Serien er liksom-vitenskapelig. Presentøren «foreleser» om hvordan jødene presser Europa for sympati og penger.

Holocaust Remembrance Day is «A Good Opportunity for the Israeli Regime To Make the Europeans Beg For Forgiveness»
Presenter: «In the name of the truth and of He who reveals the truth, welcome, dear viewers. It may be bitter reality that in so many cases, history is exploited by rulers and politicians. The sequence of events of bygone days, which intellectuals and philosophers call ‘history’ or ‘historical science,’ is one of the most controversial fields of human thought. The written history of mankind becomes known as ‘written history,’ when it flows from a person’s consciousness to his pen. When the consciousness of the writer of history is mixed with philosophical, political, and racist motives, a distortion of history occurs. This is all the more true when this writing of history becomes a political tool, aimed at achieving political interests and racial superiority. This is what happened in so many cases in history, including World War II.»
Voiceover: «Every year, Zionist circles mark January 27 with ceremonies in various places in the world, including the Auschwitz camp in Poland. It is claimed that many Jews were murdered there. This provides a good opportunity for the Israeli regime to make the Europeans beg for forgiveness every year, using the pretext of what it claims happened.
«This dubious event has a great impact on the reaction of these countries to the oppressive policies of the Zionist regime in the occupied lands. Once the Zionist elements manages to create the figure of ‘6 million Jewish victims,’ the time came for the process of consolidating and publicizing it.
«The Zionists, who recognized the importance of propaganda and the use of the media, began in the 19th century to obtain ownership of most American media outlets. Today, 70 percent of the press is in the hands of the racist Jewish bankers. Robert Murdoch, one of the greatest Zionist capitalists, publishes 3 million newspapers daily and 4 million magazines weekly. The same is true with regard to the ownership of TV channels in America. The seven people who head TV giants NBC, CBS, and ABC – the most popular channels in America – are Zionists.»

Påstanden om jødenes makt over mediene er ikke fremmed for norske journalister. Det blir ansett som et faktum, og det at man ikke snakker altfor høyt om det er nok et eksempel på at det er slik.

Det samme gjelder jødenes innflytelse i Hollywood. Det har lenge vært en klisje. Som er riktig i den forstand at mange film – og mediemoguler er jødiske. Problemet er bare at Hollywood-miljøet er liberalt, og jødiske eiere produserer filmer som slett ikke passer til noe politisk mønster. Hvis man da ikke som iranerne og de franske revisjonistene mener at feks. «Schindlers liste» er løgn og propaganda.

Norman Finkelstein har de senere år gjort seg bemerket ved å hevde synspunkter som ligger tett opp til revisjonistene: om instrumentell bruk av Holocaust, om grådighet osv. Han har mange tilhengere i Norge. Hans synspunkter fremmes på Wikipedias forside om Holocaust.

Kritikk knyttet til bruken av Holocaust
Objektivitet: Denne artikkelens objektivitet er omstridt. Redigeringer som mangler referanser og/eller avviker fra en objektiv fremstilling, kan bli fjernet.

De senere år er det særlig på tre punkter at at det er blitt rettet kritikk overfor- og i forbindelse med Holocaust.

* Det ene punktet går ut på at det er blitt for stor fokus på jødenes lidelser, og at andre grupper, som f.eks. sigøynerne og homofile har blitt stilt mer i skyggen av folkemordet. Denne kritikken har ført til en debatt om en omdefinering av Holocaust som begrepet [1].

* Det andre punktet er knyttet til bruken av Holocaust. Holocaust brukes i dag hovedsakelig til to ting. Den mest markante er at folkemordet blir brukt som en monument for å forhindre at slike ting skal gjenta seg i fremtiden. Denne bruken er det bred enighet om og er ikke omdiskutert. Denne bruken er knyttet opp til menneskerettigheter og humanisme. Den andre bruken, som er mindre markant, er at Holocaust blir brukt til å rettferdigjgjøre overgrep og andre ugjerninger utført av den Israelske stat, samt grupperinger som de jødiske settlerne på okkupert område.[trenger referanse] Det er særlig jødiske grupperinger i USA, Europa og Israel, samt enkelte kristne kretser, som har blitt bekyldt for å bruke Holocaust på denne måten.[trenger referanse] Kritikken avsedskom en et begrep og kjent bok i 2000 kalt Holocaustindustrien, skrevet av den jødiske-amerikanske statsviter Norman Finkelstein. Finkelstein mevder at Holocaust blir en moralalsk kapital som gir skyldfrihet i forholdt til de påståtte overgrep staten Israel foretar seg [2]. Denne bruken av folkemordet er, til forskjell til den første bruken, koblet opp til politikk og ikke menneskerettigheter slik som den første.[trenger referanse]

* Et tredje punkt for kritikk går ut på at enkelte jødiske grupper har brukt Holocaust for å skaffe seg økonomiske midler.[trenger referanse] Dette har blitt beskrevet som en form for moralsk utpressing av flere av dens kritikere.[trenger referanse]

De som har kritisert bruken av Holocaust på de to siste punktene har ofte blitt utsatt for beskyldninger om antisemitisme og Holocaust-fornektelse av jødiske grupper og andre.[trenger referanse] På den annen side har også høyreekstreme miljøer misbrukt disse to punktene til egne formål. For mange er Holocaust ennå et såpass følelsesladd tema at de har problemer å skille disse bruksområdene ut av det bruksområdet som det er bred enighet om.[trenger referanse.

Finkelsteins betydning fortjener i høyden en fotnote, eller avsnitt, under rubrikken: kontroversielt. Presentasjonen i wikipedia gir synspunktene en legitimitet de ikke fortjener. Stikkord: Bruken av ordet «rettferdiggjøring» tyder på at noen bruker Holocaust til å forsvare overgrep mot palestinere. Det savner seriøst grunnlag. Det man mener er nok at noen har brukt Holocaust til å skape nasjonalt samhold og patriotisme. Men jøder er også blitt minnet om at Holocaust forplikter. Og de samme kreftene som snakker om politisk bruk, tyr ofte til nazi-analogien. I det minste burde denne politiske misbruken vært nevnt.

Det er skuffende at ikke Holocaust-senteret på Bygdøy følger med og korrigerer denne svært tendensiøse presentasjonen på et nettsted som blir brukt av tusenvis av skoleelever og studenter. De har neppe forutsetninger til å vurdere hvor politisert innlegget er.


Iranian Holocaust-Denial Documentary Series On Iranian TV: «Merchants of the Myth»

Kritikk knyttet til bruken av Holocaust