Nytt

Århus i Danmark fikk tirsdag besøk av den amerikanske imamen Mohamed Magid, som ble slått av den store forskjellen mellom hvordan amerikanske muslimer og muslimer i Danmark lever og bosetter seg. Han mener utfordringen for muslimer i Vesten er å la islam se ut som landet den lever i; islam bør være dansk i Danmark.

Det er den amerikanske ambassaden i Danmark som har arrangert imamens besøk. I USA er Mohamed Magid en kjent imam som har mottatt diplom av FBI for hans offentlige samarbeid i kampen mot terrorisme, og han har også åpent opplyst om at han rapporterer eventuelle mistenkelige personer i hans moskè til myndighetene.

I Århus oppfordret imamen danske muslimer i Århus til å blande seg litt mer med resten av byen og ikke isolere seg.

– I USA lever muslimer ikke i et bestemt område, og det ser jeg her i Danmark. Jeg var ærlig over for de århusianske imamer og fortalte dem, at jeg tror, at integrationen kun kan lykkes, hvis man fordeler sig ud over hele byen og ikke kun bor et sted. Det er ikke godt for integrationen kun at være et sted i byen, siger Mohamed Magid.

Netop på grund af den forskel, der er på, hvordan muslimer i Danmark og USA bosætter sig, mener han også, at der er forskel på de problemer, som muslimer i USA og i Danmark slås med.

– Muslimer i USA kom for at blive uddannet, mens muslimer i Europa kom for at arbejde. Men muslimer deler en fælles oplevelse omkring identitetsproblemer. De har problemer med sprog og tilpasning til kulturen og værdierne. Men jeg tror, at muslimer her i Danmark prøver at tilpasse sig, siger Mohamed Magid.

Mohamed Magid er fortaler for en tilpasset form for islam, og mener islam både kan og bør preges av det samfunnet islam er omgitt av.
Dersom dette skal lykkes må man som ansvarlig imam for en muslimsk menighet undervise muslimer om det samfunnet de lever i. Undervisningen bør i følge Magid foregå på landets offisielle språk, da dette setter muslimske borgere i stand til å lære mer enn bare å kommunisere.

– Man er nødt til at være en hel medborger, når man bor i et land. Man kan ikke kun være halvt eller kvart dansker for eksempel.
Man skal forstå forfatningen i det land, man lever i. Man skal forstå den politiske proces, man skal forstå principperne i værdierne i den vestlige civilisation og frihedsrettighederne, som ytringsfrihed, forsamlings- og religionsfrihed.

I min moske i USA har vi undervisning i civilsamfundet. Vi fortæller, hvilke funktioner en politiker i Kongressen har, hvad en politibetjent har ansvaret for, og hvad en lokalpolitiker laver. Denne uddannelsesproces er vigtig for derved at styrke muslimer, så de bliver bedre til at begå sig i samfundet og blive gode amerikanske medborgere.

Den uddannelse foregår selvfølgelig på engelsk, for en af de vigtigste ting er at lære sproget. Man kan ikke forstå vestlige værdier og tanker ved at læse arabiske aviser, siger Mohamed Magid.

I europeiske land er de fleste moskèer oppdelt etter etnisk eller nasjonal tilhørighet og det forbauser den amerikanske imamen. I hans moskè kommer muslimer med mange forskjellige nasjonaliteter og det er slik en moskè er ment å fungere, hevder imam Magid.

– Jeg kalder det en amerikansk moske. Vi har ikke brug for en arabisk eller en sudansk moske. Vi har en meget forskellig menighed, og vores hovedsprog er engelsk, ikke arabisk. Det er integration. Vi tror på, at islam skal have dets rødder i det land, man bor i, hvis du skal blive en del af samfundet.

Man skal forstå islam som en flod, der løber gennem flere lande. Den tager farve af den jord, som den løber igennem, og det land, som den løber igennem. Her i Europa mangler islam at tage farve af Europa. Udfordringer for muslimer i Vesten er at lade islam se ud som det land, det lever i. Lad islam være dansk eller amerikansk. I min moske er halvdelen af bestyrelsen kvinder for eksempel. Det kan du ikke se i et muslimsk land, men sådan er det her i Vesten, siger Mohamed Magid.

Den amerikanske imamen mener at samtidig som muslimer bør gjøre sitt for å tilpasse islam til danske forhold, bør danskene utvise en større forståelse for islam og dens verdier. Dette er spesielt viktig dersom samfunnet skal komme seg videre etter Muhammed-krisen. Han levner imamene som reiste rundt med tegningene for å skaffe seg støtte fra Midt-Østen mot den danske regjeringen liten ære:

– Muslimer skal ikke være med til at bringe et dårligt billede af Danmark til Østen med forkerte oplysninger for eksempel. Danske muslimer skal faktisk videregive et godt billede af Danmark til Mellemøsten.
Har de nogle problemer med deres medborgere her, så skal de løse problemerne her. De skal ikke prøve at sætte hele verden op imod Danmark, men i stedet gå i dialog her i Danmark. Jeg tror på dialog mellem civilisationer i stedet for sammenstød mellem civilisationer, siger Mohamed Magid.

Når det gjelder samarbeidet med FBI, er han klar over at hans holdning langt fra er verdsatt av alle muslimer. Han har i den anledning mottatt flere trusselbrev, men mener likevel at samarbeidet er nødvendig for å beskytte både muslimer og nasjonen de lever i:

– Vores arbejde med FBI er meget åbenlyst. Vi gør intet bag lukkede døre.

Vi gør det af to grunde. For det første skal vi beskytte vores nation, USA. Kommer der endnu et angreb, vil det skade muslimerne dobbelt, idet de vil blive skadet som amerikanere, men den øgede spænding i samfundet vil også skade muslimerne og dermed gøre tingene endnu værre for muslimer.
For det andet vil vi sikre, at muslimers borgerlige rettigheder ikke overtrædes i jagten på muslimske terrorister.
Derfor har vi fortalt FBI, at vi hellere vil være en partner end et subjekt for efterforskning.

Imam Mohamed Magid legger i den forbindelse til at de fleste av truslene han mottar kommer fra Europa og Midt-Østen, mens nesten ingen amerikanske muslimer reagerer på moskèens uttalte samarbeid med FBI.

Jyllandsposten: Amerikansk imam advarer mod isolation