Sakset/Fra hofta

Det er beklemmende å se de intellektuelles hengivne forsvar for islam, skriver Dilsa Demirbag-Sten i Expressen.

I en kommentar til debatten om islam i Europa, går Demirbag-Sten i rette med Burumas og Garton Ashs misforståtte forsvar for islam som sådan. Også svenske intellektuelle mangler åpenbart en dypere forståelse for den virkeligheten som råder i muslimske land:

Att de ständigt väljer att föra dialog med den grupp av muslimer som är mest religiösa verkar dock inte bekomma dem. Det är lika främmande som att Christopher Hitchens skulle välja att ge Livets ord tolkningsföreträde i en diskussion om kvinnors rättigheter i Sverige.
I klubbens B-lag spelar religionsvetaren Mattias Gardell, senast med några upprörda uttalanden i tv-programmet Existens förra veckan om att Nyamko Sabuni är «islamofob».

Jag kan upplysa professor Gardell om att islam är en realitet för miljontals människor, inte ett teoretiskt uppbyggd tankeexperiment från teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Det krävs inte mycket inlevelseförmåga för att förstå att den verklighet som råder i de muslimska länderna – med religionsförföljelser på ickemuslimer, antisemitism, mord på homosexuella, kvinnoförtryck och förföljelser av religionskritiker – är islams verkliga ansikte. Lite för mycket begärt av Gardell, tydligen.

Da europeiske intellektuelle ikke ønsker å forholde seg til den virkeligheten mange befinner seg i, er det kvinner og homofile med muslimsk bakgrunn som må forsvare Europa, skriver Demirbag-Sten.

Den kamp som de europeiska kvinnorna förde för hundra år sedan har vaknat till liv igen. Nu är det muslimska kvinnor som kämpar emot islam och dess företrädare i det sekulära och demokratiska Europa.

Den kampen har i disse dager kvalifisert en rekke muslimske kvinner til tittelen Opplysningsfundamentalister – den europeiske elitens hjelpsomme bidrag til muslimske kvinners modige kamp for likeverd og like rettigheter.

Expressen: Kvinnor vet vad islam är