Pavens forelesning gikk ut på å bevise sammenhengen mellom gresk fornuft/ratio og at Gud og rasjonalitet ikke er motsetninger, men at rasjonalitet tvertom er i overensstemmelse med gudstroen. Så brukte han eksemplet om den bysantinske keiseren som fører en debatt med en perser om tro, slik man pleide i middelalderen: he turns to his interlocutor […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.