Kommentar

Arrangerørene av den danske festivalen Images of the Middle East har valgt å utelukke israelske forfattere fra en litterær antologi av hensyn til araberlandene.

Konflikten forplanter seg nå til kulturlivet. Danskene har kanskje ikke lyst på en ny strid med araberlandene.

For at undgå pro-blemer med arabiske regeringer og forfattere har festivalen Images of the Middle East valgt helt at udelukke israelske forfattere i ny antologi
Den stort anlagte kulturfestival Images of the Middle East, der i disse uger afvikles flere steder i landet, er blevet viklet ind i den storpolitiske konflikt i Mellemøsten.
Mest markant er litterære bidrag fra israelske forfattere helt udelukket fra den antologi med mellemøstlige forfattere, som festivalen netop har sendt på gaden.

Det er blandt andet sketefter pres fra en række af de arabiske lande, som festivalen samarbejder med, erfarer Kristeligt Dagblad.

Festivalledelsen har under planlægningen af programmet forsøgt at balancere mellem de sponsorer, der har ønsket Israels deltagelse på lige fod med andre mellemøstlande, og nogle af de arabiske sponsorer, der kræver det modsatte.

Araberlandenes boikott av Israel er ikke noe nytt. Det var lenge et krav om at de som handler med araberland må underskrive at de ikke også handler med Israel. Men denne boikotten er de senere år blitt uthulet.

Dagens boikott er båe en protest mot bombingen av Libanon, men den er også uttrykk for en sympati for Hizbollah med sin totale avvisning av Israel som stat. Det er vanskelig å gå inn for det ene, uten også å støtte det andre.

SV og Kirkelig Kulturverksteds Erik Hillestad går inn for boikott Når responsen har vært behersket, kan det tyde på at man har registrert dette.

Mellemøstkonflikt rammer kulturfestival