Kommentar

Det finnes ingen moske for sunni-muslimer i Teheran! Man skulle forsverge at det var sant, men så sier Edward Luttwak. Motsetningene innen islam er underrapportert.

Sunniene utgjør 10 prosent av befolkningen. Det er en million sunnier bare i Teheran. LIkevel blir de nektet egen moske. Siste gang det skjedde var da de ble de stanset av byens borgermester, som den gang het Mahmoud Ahmadinejad.

Det sier noe om hvor nidkjært og rigid regimet er, og hvor intolerant og brutalt. Når man behandler fellow-muslims slik, kan man tenke seg hvordan kristne, jøder og bahaier behandles.

Further fracturing the country’s unity is the clerics’ religious extremism. Their discriminatory practices arouse the resentment not only of such minor non-Islamic communities as the Bahais, Christians, Jews, and Zoroastrians, who conjointly amount to less than 1 percent of the population, but also of the Sunni Muslims who account for some 10 percent. In Tehran, home to more than a million of them, Sunnis are not allowed to have their own mosque, as they have in Rome, Tel Aviv, and Washington, D.C. The last sustained attempt to build a Sunni mosque was blocked by Mahmoud Ahmadinejad when he was mayor of Tehran.

Three Reasons Not to Bomb Iran—Yet