En ny teknisk standard for internett, IPv6, tildeler hver enkelt maskin en permanent identitet som gjør det langt lettere å overvåke nettet. Myndighetene kan identifisere hvor uønsket informasjon kommer fra, men der hvor myndighetene er problemet, blir det langt vanskeligere å være kritisk. Det gjelder i første rekke Kina, som har satset enorme ressurser på å kontrollere nettet.

Nettet har vært et «free for all». Den tiden kan være over. IPv6 gjør at enhver melding bærer en tag, som lar avsenderen identifiseres, dvs. fra hvilken maskin den er sendt. Det gjør ulovlig virksomhet risikabel, men ikke bare lyssky virksomhet. Også det politisk risikable, og det kan også omfatte «whistleblower-informasjon» i mer normale samfunn. I diktaturer som Kina blir det mye vanskeligere å være kritisk.

Tilhengere av fri informasjonsflyt har kunnet glede seg over at skiftende IP-adresser og en eksponentiell økning i maskiner gjør nettet umulig å overvåke, selv for et dikatur som Kina, som skal ha spesialutdannet 30.000 mennesker hvis eneste oppgave er å overvåke nett-trafikken. I tillegg har de fått skamløs hjelp av Google og Yahoo. Google sperre informasjon til forbudte sider. Yahoo hjelper endog til med å finne brukere myndighetene vil ha fatt i.

Men dette blir bare småtterier mot hva IPv6 kan tilby.

Billed as the next generation of the Internet, a new technical standard enthusiastically embraced by China will allow greater traceability of Internet users, potentially endangering those expressing views counter to the government’s.

The standard, known as IPv6, solves technical problems faced by the Internet around the world, but Internet freedom advocates outside China warn that the internationally developed norm would also allow Beijing authorities – or any government or company for that matter – to have a better idea of what individuals are doing on the Internet.
..
The increased traceability does have a number of benefits for Internet users and companies, said Ethan Zuckerman, a research fellow at Harvard Law School’s Berkman Center for Internet and Society.

«By giving a unique identifier to every computer or device on the Internet, content can become more targeted,» Zuckerman said. «It’s easier for a Web site administrator to know when you are visiting his or her site,» he said, and advertising or other information can be customized. The danger can come when users wish to conceal their identity, Zuckerman said.

«This system can be a dream for China’s PSB,» he said, referring to China’s police. «If a video of sweatshop labor conditions is loaded up off my cellphone or computer, there’s a high likelihood it can be traced back to me.»

Dagens standard har et begrenset antall adresser: grensen er 4,3 milliarder og man regner med at den er nådd om noen få år. Det nye systemet har nesten ingen begrensninger.

Adopted in the 1980s, the current system has only 4.3 billion possible addresses, and those could all be used up within five years, according to Ladid of the IPv6 Forum. China’s online population has grown to more than 110 million, far outstripping the country’s allocation of 70 million addresses, Ladid said.

Spam kan bli en saga blott. Og det blir lettere for politi å overvåke farlige grupper. Politisk overvåking i kald-krigs-forstand vil kunne få en renessanse.

Kina kjører allerede et pilotprosjekt med IPv6 mellom et antall universiteter. Det fungerer sømløst sammen med dagens nett-standard.

Innovation may lower Net users’ privacy