Nytt

Obama-administrasjonen har tatt initiativ til en rekke prosjekter for utplassering av mobiltelefonsystemer og internettforbindelser til bruk for dissidenter i land med undertrykkende regimer.

I et av disse prosjektene har en gruppe unge entreprenører med to millioner dollar i finansiering fra USAs utenriksdepartement tatt fatt på oppgaven med å utvikle et «internett i en koffert», som kan smugles inn på fremmed territorium for å sette det i nettforbindelse med resten av verden når myndigheter eller andre forsøker å stenge av for enhver telekommunikasjon.

New York Times har fått tilgang til dokumenter som viser at både ny og gammel teknologi planlegges tatt i bruk på større og mindre skala for å kunne gi aktivister muligheten til å kommunisere via hemmelige nettverk i land som Iran, Syria, Libya, Afghanistan og Nord-Korea.

Amerikanske tjenestemenn oppgir at femti millioner dollar er blitt brukt til å sette opp et uavhengig mobiltelefonnett i Afghanistan, som Taliban ikke kan sabotere, ved hjelp av tårn på militærbaser inne i landet.

Selv om dette er noe nytt, faller det naturlig å trekke historiske paralleller til dette tiltaket:

The Obama administration’s initiative is in one sense a new front in a longstanding diplomatic push to defend free speech and nurture democracy. For decades, the United States has sent radio broadcasts into autocratic countries through Voice of America and other means. More recently, Washington has supported the development of software that preserves the anonymity of users in places like China, and training for citizens who want to pass information along the government-owned Internet without getting caught.

But the latest initiative depends on creating entirely separate pathways for communication. It has brought together an improbable alliance of diplomats and military engineers, young programmers and dissidents from at least a dozen countries, many of whom variously describe the new approach as more audacious and clever and, yes, cooler.

Sometimes the State Department is simply taking advantage of enterprising dissidents who have found ways to get around government censorship. American diplomats are meeting with operatives who have been burying Chinese cellphones in the hills near the border with North Korea, where they can be dug up and used to make furtive calls, according to interviews and the diplomatic cables.

The new initiatives have found a champion in Secretary of State Hillary Rodham Clinton, whose department is spearheading the American effort. “We see more and more people around the globe using the Internet, mobile phones and other technologies to make their voices heard as they protest against injustice and seek to realize their aspirations,” Mrs. Clinton said in an e-mail response to a query on the topic. “There is a historic opportunity to effect positive change, change America supports,” she said. “So we’re focused on helping them do that, on helping them talk to each other, to their communities, to their governments and to the world.”

Om amerikanerne skulle lykkes med dette, ville det også være et kraftig signal til Kina om at landet ikke selv kan holde lokk på informasjonen i all evighet. Man kunne vanskelig tenke seg en mer raffinert amerikansk ydmykelse og styrkedemonstrasjon enn en kinesisk opposisjon som kommuniserer med et amerikanskutviklet nettverk inne i Kina.

New York Times: U.S. Underwrites Internet Detour Around Censors