Kommentar

ali.gomaa.stormufti.jpg

Stormufti Ali Gomaa, regjeringsoppnevnt, har utstedt en fatwa mot skulpturer. Han har funnet belegg for dette i en hadith, en av profetens uttalelser.

Gomaa had pointed to a passage from the hadith that stated: «Sculptors would be tormented most on Judgment Day,» saying the text left no doubt that sculpting was «sinful» and using statues for decorating homes forbidden.

Selv om forbudet bare gjelder private hjem, er det frykt for at det vil føre til en stemning mot skulpturer generelt, som i neste omgang kan ramme kulturarven.

Man må spørre seg hva slags rådslagning eller prosess som ligger bak når den høyeste muslimske autoriteten kan utstede en fatwa som kan få ødleggende følger for landets viktigste inntekstkilde. For ikke å snakke om skaden på islam og muslimers anseelse. Det blir enda vanskeligere å snakke om en moderat islam. Fatwaen er også et signal til muslimer rundt om i verden om å bli mer dogmatiske.