Kommentar

En komite i Iran går inn for at det opprettes en internasjonal kommisjon som skal kartlegge omfanget av Holocaust. Vestlige regjeringer oppfordres til å la historikere publisere sine resultater.

Det er Foreningen til forsvarer av muslimske minoriteters rettigheter i Vesten som kommer med forslaget. Lederen Mohammad-Ali Ramin roser president Mahmoud Ahmadinejad fordi han våger å ytre tvil om Holocaust.

«(Iranian President Mahmoud) Ahmadinejad wants European governments to allow Western scholars to publish their research on the Holocaust,» Mohammad-Ali Ramin, head of the Society for defending the rights of Moslem minorities in the West, told Fars.
«Ahmadinejad should therefore propose establishment of an international committee for clarifying the real extent of the Holocaust,» the official added.
..
«In the last twenty years the previous governments refrained from referring to this issue for the sake of leading a detente policy with the West where doubting the Holocaust is a crime,» Ramin said, referring to the detente policies of ex-presidents Akbar Hashemi- Rafsanjani and Mohammad Khatami.
«But the more we distanced ourselves from our revolutionary stance and the urge for justice (in Palestine), the more we lost our opportunities in foreign relations,» he added.
Ramin said that Ahmadinejad, however, was «no man of retreat» and someone who would decisively support national and religious interests in international forums.

I sin politisering av Holocaust som et sionistisk våpen, støtter arabiske og islamittiske krefter seg på revisjonister som Garaudy og Irving, slik leder av Det muslimske brorskap gjorde sist torsdag.

Det er tankevekkende at det er en forening som skal forsvare muslimer i Vesten, som tar opp spørsmålet om sannhetsgehalten i Holocaust.