Kommentar

Anslagene over andelen borgere med utenlandsk bakgrunn er dramatiske. Det er en enorm endring for et lite land som er vant til homogenitet. Det første spørsmålet som melder seg er hvorfor disse tallene kommer først nå. Politikerne har tiet, og den akademiske fagkunnskapen har ikke våget.

Da en ansatt i danske SSB gjorde en lignende studie på begynnelsen av 90-tallet, mistet han nesten jobben. Det var rett og slett uvelkomne tall. Slike holdninger har vi også sett i norske SSB.

Det grenser til uredelighet og faglig svik(t). Ett eksempel er at SSB kun regner som innvandrere de som innvandrer og deres barn. Annen generasjon går for å være norske. Men når en stor del av dem henter ektemake i hjemlandet, lyver statistikken. Fortielsen bidrar til å legge lokk på en debatt som må komme før eller senere, og den kan da bli mer polariserende og politiserende enn den kunne vært med større åpenhet.

Innvandringsdebatten er et svært felt, der utgangspunktet er en homogen befolkning i Europas utkant, som slett ikke er vant til å leve i et veikryss, som plutselig utsettes for et bombardement av inntrykk utenfra.

Det må gi konflikter. Men hvordan håndtere dem? Utad står toleransen høyt, men hvordan er interaksjonen på grunnplanet? Det offisielle Norge er konsensusorientert og konfliktsky. Man skyver problemene foran seg.

Det gjenspeiles i dekningen av etniske motsetninger i andre land. Opptøyene i Frankrike ble i stor grad fremstilt som utslag av rettferdig harme.

Nå er det Sydney som herjes av de samme konfliktene. Mediene sørger konsekvent for å fremheve hvit vold og rasisme. At muslimske gjenger har overtatt og står for den verste volden blir såvidt nevnt, eller fortiet. Jfr. VG-netts dekning og document.no’s klipp fra australske aviser.

Cate Blanchett leder kjendis-aksjon mot opptøyer

Her er Roar Dalmo Moltubaks oppsummering av siste døgns kirkebranner:

Flere netter på rad har ungdomsgjenger vandalisert biler og kirkebygg – flere titalls personer er arrestert og mange har blitt skadd i sammenstøtene.