«Et terroristnettverk bestående av 200 menn fra muslimske land er under oppbygning i Oslo sentrum. Dette er informasjon jeg har mottatt konfidensielt gjennom mine nære relasjoner med innvandrermiljøene i hovedstaden,» skriver pastor Jan-Aage Torp i avisen Norge idag.

Fagbladet Journalisten innleder sin omtale av saken med å si at PST ikke bekrefter opplysningene, men unnlater å skrive at de heller ikke benektes. Journalisten kaller det «voldsomme utfall mot muslimene i Norge».

PST bekrefter at det har vært kontakt mellom PST og Torp, og viser så til at de av prinsipp ikke kommenterer konkrete saker.

Informasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST sier til Journalisten at de ikke kommenterer konkrete påstander, grupper eller situasjoner, men at PST vet at det finnes grupper i Norge som de har spesiell fokus på.

I Journalisten blir dette til at «PST støtter ikke pastor-påstander».

Vi har ingen formening om sannhetsgehalten i Torps uttalelser, men det er uansett interessant at bare Journalisten og minoritetsavisen Utrop («Oslo-pastor hetser med muslimer») av norske medier har funnet det for godt å omtale saken, etter at den ble publisert 5. oktober.

PS. Det kan være god grunn til å stille spørsmål ved Torps troverdighet som kilde. En annen ting er hans skrudde oppfatninger om for eksempel homofili. På den annen siden pleier ikke norske medier være tilbakeholdne med å henge ut «kristenfundamentalister» for deres uttalelser om muslimer. Kanskje spøker Runar Søgaard-saken i bakgrunnen?

Hva gjør vi med terroristnettverket i Oslo sentrum?

PST støtter ikke pastor-påstander

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂