Den største muslimske organisasjonen i Storbritannia, Muslim Council of Britain (MCB), skriver i et brev til BBC at kringkastingen er pro-israelsk, og at pro-israelske krefter utnytter London-bombene for alt det er verdt.

Bakgrunnen er at BBCs flaggskipprogram i granskende journalistikk, Panorama, har tatt for seg alle de 400 underorganisasjonene som utgjør MCB, og funnet ut at mange av dem er ekstreme. Det samme gjelder ledelsen selv, som Sir Iqbal Sacranie og medietalsmann Inayat Bunglawala. The Observer har selv gjort undersøkelser:

A separate Observer investigation into the group has revealed its roots in the extremist politics of Pakistan. Its secretary general, Sir Iqbal Sacranie, and media spokesman Inayat Bunglawala have both expressed admiration for the late Maulana Maududi, founder of the radical Jamaat-i-Islami party, which campaigns non-violently for an Islamic state in Pakistan.

Maududi, a prominent figure in the 20th century Islamic revivalist movement, was a virulent anti-feminist who believed Muslims should struggle to rid their countries of Western influences. The Islamic Foundation, an affiliate of the MCB with close and influential links to the government, was founded by Khurshid Ahmad, a prominent member of the Jamaat-i-Islami.

A second affiliate, the strictly orthodox Jamiat Ahl-i-Hadith, based in Birmingham, practises a form of Islam which demands strict separatism from 2_kommentarstream society. Its website describes the ways of ‘disbelievers’ as ‘based on sick and deviant views concerning their societies, the universe and their very existence’.

Sacranie har ikke akkurat vært spesielt «smart» PR-messig: Han boikottet Holocaust-minnesmarkeringen 27. januar, samtidig som han deltok på en minnestund for den drepte Hamas-lederen sheik Ahmed Yassin. Han har også uttalt seg tvetydig om selvmordsaksjoner. Alt dette trekker reporter John Ware frem.

Det får pressetalsmann Bunglawala til å skrive til BBC-sjefen at det står pro-israelske krefter bak Panorama. Det vitner ikke akkurat om at man er spesielt godt tilpasset samfunnet man lever i. BBC er gjentatte ganger blitt kritisert for å være systematisk anti-israelsk.

The letter from Bung-lawala, sent last Thursday, repeatedly refers to the ‘pro-Israel lobby’ at the BBC, which is said to be behind the programme, although it does not specify who it means. Bunglawala says: ‘It appears the Panorama team is more interested in furthering a pro-Israeli agenda than assessing the work of Muslim organisations in the UK.

He regrets that ‘the Panorama team seem intent on creating mistrust by serving the interests of the pro-Israeli lobby and undermining community relations’.

The letter goes on: ‘The BBC should not allow itself to be used by the highly placed supporters of Israel in the British media to make capital out of the 7 July atrocities in London.’

Sacranie said: ‘We are concerned that the test of whether we are doing good work in the UK is whether we pass the Israel test. We have a clear position: we oppose the Israeli occupation. But our prime concern is with the Muslim community in this country.’ Since 7 July he believed the MCB had been subjected to ‘a campaign orchestrated by the pro-Israel lobby’.

Uttalelsene er avslørende, for de sier noe om hvordan ledende muslimske representanter oppfatter politikk: som noe konspirativt, korrupt. Det står alltid noen bak. Makten viser seg aldri. Og selvfølgelig er det jødene.

Når det kommer til stykket, er det alltid jødene. Nå som muslimene har det vanskelig, forsøker selvfølgelig jødene å utnytte det.

En annen ting er den totalitære mor-Nille-logikken, ut i det absurde: «Hvis noen kritiserer oss, så er de jøder.» Per definisjon
nærmest.

Dette er oppfatninger hos muslimenes fremste representanter i Storbritannia.

Muslim leaders in feud with the BBC

· Muslim Council official claims Panorama is ‘pro-Israel’
· Observer investigation reveals group’s extremist links

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂