Kommentar

Britisk politi ber regjeringen om en rekke nye fullmakter for å kunne bekjempe terroren. Varetekt i tre måneder, i stedet for dagens to uker. Mistenkte skal oppfordres til å snakke fritt, i spesielle avhør som ikke vil bli brukt mot dem.

Fullmaktene vil trolig påvirke lovgivningen i andre europeiske land.

-Vi trenger verktøyet til å gjøre jobben, sier politiet.

Til tross for at gårsdagens fire bomber ikke gjorde så stor skade, er den psykiske virkningen stor. Kritikerne av nye fullmakter til politiet vil ha vanskeligheter med å få gjennomslag.

Det skal også vurderes om opptak fra telefonavlytting kan fremlegges som bevis. Dette har etterretningstjenestene vært skeptisk til, fordi det kan avsløre for mye om kapasitet og metoder. Blant annet er lyttestasjonen i Cheltenham sterkt imot et slikt skritt.

Politiet vil ha rett til tre måneders varetekt, fordi bare to uker setter dem under et umenneskelig press.

I Frankrike kan mistenkte holdes uten rettssak i opptil tre år! Men av en eller annen grunn får franske tiltak mindre oppmerksomhet.

Noe av det mest interessante ved forslagene berører ytringsfrihetens grenser. Politiet ønsker å kunne stenge nettsteder, og vil kunne gripe inn på et mye tidligere tidspunkt, i selve forberedelsesfasen. Det kan også gjelde oppfordring til terror. Storbritannia har hatt ekstreme imamer som har forsvart terror. Dette er det nå stadig flere som ønsker å sette en stopper for.

Senior officers also want powers to attack and close down websites, and a new criminal offence of using the internet to prepare acts of terrorism, to «suppress inappropriate internet usage».
They also want to make it a criminal offence for suspects to refuse to cooperate in giving the police full access to computer files by refusing to disclose their encryption keys.

Politiet ønsker også at myndighetene skal gå klarere ut og gi mer ærlig informasjon om terrortrusselen.

Police ask for tough new powers