Nytt

Gordon Browns regjering spås å gå på sitt første store nederlag i parlamentet når den legger frem forslag om å utvide varetekttiden for terrormistenkte fra 28 til 42 dager. Innenriksminister Jacqui Smith advarte i helgen om at publikum ikke vil godta eller forstå et slikt resultat.

Tony Blair forsøkte i sin tid å utvide tiden politiet kan holde en terrormistenkt uten å stille ham/hun for retten til 90 dager, og gikk på et sviende nederlag.

Motstanderne denne gang viser til at av siden tiden ble utvidet til 28 dager i juli 2006 har bare 11 personer blitt holdt lenger enn den opprinnelige tiden på to uker. Så hvorfor gi politiet utvidet fullmakt, spør de.

Politiet svarer at de ser for seg opprulling av større komplott, med mange mennesker. Da vil politiet bli overveldet av arbeidsmengden og ikke kunne klare fristen på 28 dager.

Police and security chiefs are deeply anxious that the loss of the legislation would undermine their battle against al-Qaeda-inspired terrorism at a time of growing success.They want the 42-day power in place to deal with any future case where they would have to arrest a large number of suspects involved in multiple, complex plots.

Sir Ian Blair, the Metropolitan Police Commissioner, said last year: «If you can see the epidemic moving towards you then you start to take precautions before it arrives.»

Men disse argumenter ser ikke ut til å gjøre inntrykk på parlamentet. Det råder en innbitt skepsis til å forrykke grensene for politets arbeid.

Gordon Brown faces defeat on 42-day anti-terror law