Kommentar

capt.sge.nob17.200705193046.photo01.photo.default-380x214.jpg

Vesten står overfor en stor utfordring: å skulle overbevise egne muslimer om at de er fullverdige borgere, samtidig som man må ta et oppgjør med en form for islam som stimulerer til jihad og terror. Dette er globalisering i eksplosiv form. Vesten vil sikkert måtte ta for seg sin egen historie i Midtøsten, samtidig som man kritiserer dagens forkvaklede system der. The Stakes are high. (foto: apf/carl de souza)