Nytt

Både TV 2 og Dagsrevyen tok idag opp hvordan muslimer reagerer. TV 2 hadde B. Ghozlam som fordømte 7/7 og påpekte at dette skader muslimer. I det minste. Kari Vogt var klarere enn før: det er grupper som hater Vesten med et kaldt hat. Alle hellige tekster har vært gjenstand for tolkninger og islam er inne i en brytningstid. Ja, det står i Koranen at en kan drepe sine fiender. I Dagsrevyen snakket Kari Grete Alstad om stigmatisering, og plukket opp tilfeldige typer på gaten som sa sterke ting uten at det virket overbevisende. Helhetsinntrykk: springende om ett av de mest sentrale sidene ved London-blombene. Er det for brennbart, også for redaksjonene i våre største TV-kanaler? Muslimene virker forvirret. De følger jo bare i liten grad med på samfunnsdebatten, og blir tatt på senga. Det holder ikke, og man hjelper dem ikke med snille spørsmål.