Nytt

Problemet er ikke å få verden til å bli imot fattigdom, problemet er å bli enige om hva man bør gjøre for å bekjempe fattigdom. Å være imot konsekvensen hjelper lite, det er årsakene man må rette fokus mot. Dessverre ser vi vel aldri en kjendis-konsert mot grådige diktatorer, korrupsjon og mangel på eiendomsrett.

Farmann.no om Live-8