Kommentar

Det er sjelden norske journalister så tydelig tilkjennegir sine sym- og antipatier som Kari-Grete Alstad i sin omtale av Bob Geldof på NRK Dagsnytts 12.30-sending i dag. Geldof har gått ut og sagt at han ikke ønsker at Live 8-konsertene 2. juli skal brukes til å hetse George W. Bush og Tony Blair, og har advart artistene som skal delta mot å gjøre det.

«The warning came after Geldof insisted that President George W Bush had done more for Africa than any other American leader.» Fra dagens Telegraph

Dette faller Alstad tungt for brystet. Så tungt at hun glemmer kravet om objektivitet og bruker ladede uttrykk for å diskreditere Geldof. Hun begynner med å kalle ham «Den eksentriske fredsaktivisten», og fortsetter med følgende utsagn om Geldof: «Han har nå fått det for seg at det er president George W. Bush som gjør mest for Afrika.» Hun kaller hans holdningsendring for overraskende, ikke en gang men to. Riktignok ved å tillegge «mange» dette synspunktet: «Dette kommer som en overraskelse på mange.» Det er i hvert fall tydelig at Alstad er overrasket, for ikke å si satt ut, av Geldofs støtte til Bush.

Dagsnytt-innslaget kan høres på nrk.no -> nettradio -> søk på dagsnytt.