Kommentar

Tyrkias parlament oppfordret onsdag Armenia om å godta en invitasjon fra statsminister Tayyip Erdogan om å delta i en kommisjon for å finne ut hva som skjedde med armenerne i Tyrkia under første verdenskrig.

Tyrkia frykter at det er i ferd med å tape kampen om verdensopinionen, når det gjelder synet på armenernes skjebne. Den 24. april er minnedagen for folkemordet.

Tyrkia ønsker at begge land skal bli enige om å sette sammen en kommisjon som skal finne ut sannheten. Kritikere kan mene at dette er en avledningsmanøver. Det er ikke behov for noen kommisjon, i en sammenheng der Tyrkia hevder at armenerne gikk til opprør og støttet russerne.

Armenerne hevder 1,5 million ble myrdet. Andre mener tallet kan være noe lavere. Men at hundretusener døde under dødsmarsjer ut i ørkenen, er uomtvistelig.

Statsminister Erdogan utviste noe av den samme arrogante holdningen til minoriteter da han besøkte Oslo denne uken. En kurder som stilte spørsmål ved regjeringens politikk, ble avfeid. Videre hevdet han at islam ikke burde knyttes til terror, og han klaget over at ingen hadde kjempet mer mot terror enn Tyrkia.

Tyrkia er i ferd med å få panikk ved tanken på at det etableres en sterk kurdisk enhet på den andre siden av grensen. Presidenten i Tyrkia gjennomfører i disse dager et besøk i Syria, til tross for amerikanske oppfordringer om å la være. Tyrkia vil markere sin uavhengighet og opposisjon til amerikansk «frigjøring» i regionen.