Giuliana Sgrena går så langt som å anklage amerikanerne for å ha forsøkt å drepe henne med vilje. Grunn: USA misliker Italias villighet til å betale løsepenger for gisler. I Sgrenas tilfelle snakkes det om beløp på 10 millioner dollar. Til Sky Italia TV sa Sgrena fra sykesengen at amerikanerne bevisst kan ha forsøkt å […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.