Kommentar

Den norsk-ledete observatørgruppen på Sri Lanka, Sri Lanka Monitoring Mission, unnlater å etterforske drap på to LTTE-ledere som kan være et brudd å våpenhvilen. Det er sterkt beklagelig, erklærer Human Rights Watch.

Ikke å etterforske er å svikte sitt mandat og risikere å forspille tilliten hos befolkningen, sier Human Rights Watch.

«The Sri Lanka Monitoring Mission should urgently investigate these
killings and strengthen its human rights monitoring capability,» said
Adams. «Failure to do so would affect its credibility and engender
mistrust from the very population it is meant to protect.»

Foranledningen for kritikken er et uhyre blodig og dramatisk attentat for bare tre dager siden.

On February 8, E. Kaushalyan, the political head of the rebel
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in the eastern Batticaloa-
Amparai region, was killed in an ambush in a government-controlled
area while returning from discussions in Kilinochchi on post-tsunami
relief and recovery work. Five members of his convoy were also killed, including Chandranehru Ariayanayagam, a former parliamentarian and a member of the LTTE human rights body, the North East Secretariat on Human Rights (NESOHR).

Attentatet kan sprenge den skjøre våpenhvilen. LTTE er splittet. Oberst Karuna brøt ut i mars, og han er hovedmistenkt. Men siden attentatet skjedde i regjeringskontrollert område, er det alltids noen som mistenker regjeringen, og det var kanskje meningen.

Det grove var ikke bare drapene på to ledende LTTE-medlemmer, men også at det skjedde etter et møte om gjenoppbygging av øya.

Derfor er det viktig med en oppklaring. Undertittelen på Human Rights Watch-artikkelen er: Continued Political Violence Threatens Tsunami Relief.

Dette angår Norge både som tilrettelegger for fredsprosessen og bidragsyter til gjenoppyggingen. Men den norskledete observatørstyrken har offisielt sagt den ikke vil ha noe med slike drap å gjøre, og dette er sterkt beklagelig, skriver Human Rights Watch.

Political killings have continued in Sri Lanka despite the ceasefire
between the government and LTTE that has been in effect since 2002.
Frequent political murders and violent clashes between LTTE
members and persons loyal to Karuna pose a grave threat to civilian
security in eastern Sri Lanka. The LTTE has long carried out
politically motivated killings in order to strengthen its hold over the north and east of Sri Lanka, and has used violence and intimidation against perceived opponents to its claim that it is the sole representative of the Tamil people in Sri Lanka.

Hvis drapene får fortsette er det godt mulig at våpenhvilen ryker. Observatørgruppen bør ta tak i drapene for å hindre at det skjer, sier Human Rights Watch.

Sri Lanka: Killings Highlight Weaknesses in Ceasefire