Valget i Irak har dermed ingen folkerettslig legitimitet. Det betyr ikke at Iraks befolkning vender ryggen til valget. Men om valgdeltakelsen blir høyere enn antatt, skyldes det andre grunner enn det USAs propagandaapparat vil forkynne. Mens Washington og London forsøker å fokusere på viktigheten av at valget blir holdt, ser irakerne mot tida etter valget.

Peter M. Johansen i Klassekampen tar høyde for at irakerne tenker mer på egen framtid enn på ønskene til sine venner på venstresiden, og at flere enn han håper dermed dessverre kan komme til å delta valget.

Les også

-
-
-
-
-
-