Uansett om den kanskje ikke stemmer i hver detalj: Seymour Hersh sin artikkel i The New Yorker handler om langt mer enn at Bush vurderer å eliminere Irans masseødeleggelsesvåpen. Slike planer er bare det konkrete utslag av den generelle trenden: Maktforskyvningen fra CIA til Pentagon, med svekket kontroll fra Kongressen.

Rumsfeld har fått utstrakte fullmakter fra presidenten til å gjennomføre hemmelige operasjoner i et titalls land. Han har størstedelen av etterretningsapparatet til rådighet, og ingen vet hva Rumsfeld gjør. Han trenger ikke stå til ansvar for andre enn presidenten og den innerste krets.

Langt fra å ha blitt skremt av Irak har de sivile lederne i Pentagon og Cheney bestemt seg for å følge opp i Iran, om nødvendig.

Siden i fjor sommer har spesialteam vært inne og rekognosert etter atomanlegg.

«In my interviews, I was repeatedly told that the next strategic target was Iran. «Everyone is saying, ‘You can’t be serious about targeting Iran. Look at Iraq,’» the former intelligence official told me. «But they say, ‘We’ve got some lessons learned — not militarily, but how we did it politically. We’re not going to rely on agency pissants.’ No loose ends, and that’s why the C.I.A. is out of there.»

«This is a war against terrorism, and Iraq is just one campaign. The Bush Administration is looking at this as a huge war zone,» the former high-level intelligence official told me. «Next, we’re going to have the Iranian campaign. We’ve declared war and the bad guys, wherever they are, are the enemy. This is the last hurrah — we’ve got four years, and want to come out of this saying we won the war on terrorism.»

Bush sa i et intervju mot slutten av året at USA ville gi diplomatiet en sjanse, og han antydet at man ikke hadde andre alternativer. Men den innerste krets er overbevist om at EU-troikaens forhandlinger med Iran ikke kommer til å føre frem.

«In my interviews over the past two months, I was given a much harsher view. The hawks in the Administration believe that it will soon become clear that the Europeans’ negotiated approach cannot succeed, and that at that time the Administration will act. «We’re not dealing with a set of National Security Council option papers here,» the former high-level intelligence official told me. «They’ve already passed that wicket. It’s not if we’re going to do anything against Iran. They’re doing it.»

Planleggingen foregår i samarbeid med Pakistan og Israel. Problemet er at Iran har spredd sine atomanlegg og lagt dem dypt nede i jorda, eller nær befolkningssentra.

«They believe that about three-quarters of the potential targets can be destroyed from the air, and a quarter are too close to population centers, or buried too deep, to be targeted,» the consultant said. Inevitably, he added, some suspicious sites need to be checked out by American or Israeli commando teams — in on-the-ground surveillance — before being targeted.»

Mullahene har grunn til å være nervøse. USA kan angripe over land fra to kanter. Central Command i Tampa har fått ordre om å oppdatere for en slik eventualitet.

«Previously, an American invasion force would have had to enter Iran by sea, by way of the Persian Gulf or the Gulf of Oman; now troops could move in on the ground, from Afghanistan or Iraq. Commando units and other assets could be introduced through new bases in the Central Asian republics.»

Bush, Cheney, Wolfowitz og Rumsfeld skal visstnok tro at et slag mot atomanleggene vil kunne svekke prestestyret. Men eksperter advarer og sier at det motsatte kan skje: atomprogrammet oppfattes som en nasjonal stolthet.

Hersh’ artikkel er noe av en bombe, på bakgrunn av vanskelighetene i Irak. Det må skremme vannet av både allierte og fiender hvis dette skulle vise seg å stemme.

Planene vil nok sikkert bli brukt i den antiamerikanske propagandaen.

«The new rules will enable the Special Forces community to set up what it calls «action teams» in the target countries overseas which can be used to find and eliminate terrorist organizations. «Do you remember the right-wing execution squads in El Salvador?» the former high-level intelligence official asked me, referring to the military-led gangs that committed atrocities in the early nineteen-eighties. «We founded them and we financed them,» he said. «The objective now is to recruit locals in any area we want. And we aren’t going to tell Congress about it.» A former military officer, who has knowledge of the Pentagon’s commando capabilities, said, «We’re going to be riding with the bad boys.»

Systemet lekker, for mange er skeptiske til om Rumsfeld og Pentagon er kvalifisert til å gjennomføre hemmelige operasjoner i et slikt omfang. De husker Iran-contras skandalen i William Caseys tid som CIA-sjef.

«It’s a finesse to give power to Rumsfeld — giving him the right to act swiftly, decisively, and lethally,» the first Pentagon adviser told me. «It’s a global free-fire zone.»

The New Yorker: Fact

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂