Kommentar

I følge jødisk tradisjon skal alle deler av en avdød person begraves. Dette er bakgrunnen for de bildene vi ser fra Israel etter terrorangrep – frivillige hjelpearbeidere samler sammen avrevne kroppsdeler og sørger for at de kommer i jorden på en verdig måte. Zaka er den organisasjonen som har spesialisert seg på dette arbeidet i tillegg til å drive vanlig førstehjelp.

Haaretz publiserte nylig en undersøkelse av Zaka-medlemmers psykiske helse og beskrivelser av hvordan de mestrer disse groteske påkjenningene. Det viste seg at kun 2.1 % av dem lider av alvorlige traumer som følge av dette arbeidet – tilsvarende tall for den generelle israelske befolkningen er 9.4 %. Zakas medlemmer viste også sterker psykisk helse enn tilsvarende hjelpearbeidere (brannkonstabler, politifolk o.l.)fra andre land.

Forskeren bak studien, briten Howard Fine, anfører tre hovedårsaker til disse overraskende resultatene:

For det første opplever hjelpearbeiderne at arbeidet deres har en mening, de oppfyller en religiøs forpliktelse om å begrave de døde i henhold til jødiske tradisjoner. Zakas medlemmer består stort sett av ultraortodokse jøder med sterk religiøs forankring.

For det annet er de fleste av Zakas medlemmer i vanlig arbeid og lever et stabilt familieliv. Slike normale aktiviteter og regelmessig kontakt med en ikke-surrealistisk verden bidrar til at de psykiske påkjenningene ved hjelpearbeidet ikke tar overhånd.

For det tredje gjennomgår Zaka-medlemmer grundig skolering i generell katastrofemedisin samt mestringsstrategier for å takle personlig stress forbundet med arbeidet. Hjelpearbeiderne får i tillegg tilbud om psykologhjelp hvis påkjenningene blir for store.

En svakhet ved undersøkelsen er en responsrate på kun 37.6 %. Dermed er muligheten til stede for at kun de mest ressurssterke medlemmene av Zaka har deltatt.