I løpet av de siste 4 årene har flere enn 100 britiske synagoger blitt vandalisert. I helgen ble South Tottenham Synagogue brannbombet og hovedkvarteret til Aish HaTorah ødelagt. Brannen i South Tottenham var spesielt tragisk. En rekke sjeldne bøker som ble smuglet ut av 1930-tallets Tyskland gikk opp i røyk. Bøkene, som har stor religionsvitenskapelig verdi, har ikke kommet ut i nye opplag etter krigen, og er nå tapt for alltid.