Med Ebba Haslunds ord i ørene om at okkupasjonen av Irak er verre enn Nazi-Tysklands av Norge under annen verdenskrig, kan vi bare konstatere at 2. juni er en skammens dag for norsk kultur.

At 240 forfattere har kunnet skrive under på et opprop anført av slik idioti, trosser enhver beskrivelse. Det aner oss at det er en sammenheng mellom litteraturens marginalisering og denne politiske uforstand. Forfattere er ikke lenger ledestjerner, ikke nasjonens samvittighet, for de mangler totalt gangsyn. Bedre da å tie, slik mange gjør. Men når de endelig kreker seg ut for å møte publikum med et standpunkt, ja, se så er det for å si at Bush er verre enn Hitler.

Hvis dette er resultatet av støtteordninger og innkjøp, så kan vi bare si: avskaff det hele. Dette er ikke kultur, men barbari med et menneskelig ansikt. Ebba Haslunds.

Hissig? Et opprop mot fortsatt norsk nærvær kunne man diskutert, men sammenligningen med Hitler-Tyskland er hinsides debatt.

Forfatterprotest mot Irak-krigen
Ingen norske soldater bør bli igjen i Irak. Det krever 240 norske forfattere.