Kommentar

Flere av hovedmennene, kanskje selve hovedpersonen, bak terroren i Madrid 11. mars er muligens fortsatt på frifot, sies det nå, etter at man først trodde de ansvarlige sprengte seg selv i lufta for en uke siden. Etterforskerne er i ferd med å avdekke et hovedsakelig marokkansk nettverk basert på familiebånd og bekjentskaper. Al-Qaida-tilknytningen er kanskje primært ideologisk. En video politiet har tyder på at gjerningsmennene så seg tjent med å la al-Qaida ta skylden for terroren.

«Certainly the suspects identified so far offer a troubling profile of a new type of terrorism facing Europe. Investigators say the Madrid attacks appear to have been the work of an unusual collaboration of educated, middle-class and ideologically radical Muslims with drug-dealers and petty criminals.»

Den først antatte hovedpersonen Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, som ble drept i leiligheten i Leganes, hadde bodd i Spania i åtte år, hadde studert økonomi og styrte finansene for den største moskeen i Madrid. Penger fra narkotikasmugling ble brukt til å kjøpe våpen og sprengstoff. En narkotikapusher var Fakhets høyre hånd. Som vanlig kriminelle ble flere av terroristene ikke overvåket.

«The intersection of radicals linked to terrorist groups and ordinary criminals illustrates why the threat is so hard to root out.»

Spansk politi mener terroistene kan ha hatt kontakter/medarbeidere i minst seks land, blant dem Danmark, ifølge El Pais. En av dem er en britisk imam.

Complex web of Madrid Plot Still Tangled