Gjesteskribent

Anders Ulstein,

Det har lenge vært kjent at både Taliban og FARC finansierer sine operasjoner med inntekter fra narkotikamarkedet. Det har vært mindre kjent at denne koblingen finnes også hos andre militante organisasjoner fra Midt-Østen, at denne linken over i organisert kriminalitet ekspanderer i Nord/Vest-Afrika – med implikasjoner for Europa, og i Latin-Amerika – med implikasjoner for USA. Narkotikasmugling gir ikke bare gode penger, det gir adgang til et illegalt nettverk inn i hjertet av Vestens byer.

Midt-Østen – Europa

En ny bok fra FNs byrå for narkotika og kriminalitet (UNODC) sammenstiller kunnskap fra dette feltet i en ny rapport. Blant annet beskriver de hvordan Madrid-bombene var finansiert med narkotikapenger:

The well-recognized profitability of drug dealing allowed the 2004 Madrid train bombers to purchase the explosives for those multiple bombs with drugs and leave € 52,000 and drugs with a street value of € 1.5 million in their apartment.

I henhold til spansk politi den gang var det i hovedsak cannabis. Historisk var det vanlig at terroristorganisasjoner som Røde Arme Faksjon og Røde Brigade finansierte sine operasjoner med tyveri av banker. Nå er det altså narkotika.

Det har også vært lenge kjent at Hizbollah har kontroll med en ikke uvesentlig produksjon av cannabis i Libanon (Bekaa-dalen). Det kan være snakk om en fire prosent av verdens totale produksjon av hasj. Hizbollah har også kontroll med en rekke laboratorier som omdanner koka til kokain og opium til heroin. Opium produseres lokalt, men koka-pasta kommer fra Andes-regionen.

Vi ser også en økning i produksjon av syntetiske stoffer som metamfetamin i land som Libanon, et vanlig og svært avhengighetsskapende og skadelig stoff.

I rapporten «Digest of Terrorist Cases» refererer UNODC en rapport fra INTERPOL som framhever spesielt en terroristorganisasjon fra Midt-Østen som de velger ikke å navngi men som er aktive innen narkotikasmugling.

It has been well established by many law enforcement agencies that money gained from drug trafficking is a major part of the financial resources of a Middle Eastern separatist organizations that engages in violent attacks against civilians. This organization not only collects so-called «revolutionary taxes» from narcotics traffickers and refiners to finance its operations, but is also directly involved in transporting and marketing narcotics in Europe. According to a report from the concerned Government in 2008, the Department of Anti-Smuggling and Organized Crime of its National Police conducted three operations and seized 50 kg of heroin in cases involving this organization.

INTERPOL’s criminal database currently has over 100 cases showing this organization’s involvement in drug trafficking. A specific example is a case in a European country conducted since 2006 following the arrest of two members of the organization who tried to exchange euros at a foreign exchange office. Traces of heroin and cocaine on the notes led to further investigation and the arrest of 13 members of the violent separatist organization, who were charged with membership in a terrorist organization and financing of terrorism. In 2009 an operation in a North African country led to the arrest of four suspected terrorists. The investigation revealed links between the terrorist activities of the particular terrorist cell and trafficking in drug and in motor vehicles stolen abroad.

Det er underlig at denne organisasjonen ikke navngis. Det er ingen hemmelighet at Hizbollah er ansett som å være involvert i smugling i Europa en rekke ganger. Senest har tysk politi i vinter arrestert to libanesere med relasjoner til Nasrallah selv, Hizbollas leder.

Latin-Amerika – USA

I en artikkel skrevet av David Johnsen, en «viseminister» i det amerikanske utenriksdepartementet (Assistant Secretary, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs), beskriver han hvordan de i 2008 avslørte at FARC samarbeidet med Hizbollah om smugling av kokain og om hvitvasking. Hizbollah er dessuten selv aktive i Nord-Amerika. I henhold til Michael Braun, en tidligere sentral person i Drug Enforcement Administration (DEA) smugler Hizbollah nå narkotika selv inn i USA gjennom Mexico, ved hjelp av mexicanske karteller. Se artikkel i Washington Times.

Nato’s påtroppende militære leder bekrefter dette oppsiktsvekkende samarbeidet som strekker seg fra Sør-Amerika til Mexico:

Adm. James G. Stavridis, commander of U.S. Southern Command and the nominee to head NATO troops as Supreme Allied Commander-Europe, testified before the House Armed Services Committee last week that the nexus between illicit drug trafficking – «including routes, profits, and corruptive influence» and «Islamic radical terrorism» is a growing threat to the U.S.

He noted that in August, «U.S. Southern Command supported a Drug Enforcement Administration operation, in coordination with host countries, which targeted a Hezbollah-connected drug trafficking organization in the Tri-Border Area.» [Argentina, Peru og Paraguay]

Hizbollahs kobling til FARC er avslørt ved flere anledninger de siste årene. Dette burde ikke overraske. Iran finansierer Hizbollah, men er også blitt nær alliert med Venezuela – som igjen har nære bånd til FARC. Dette er jo heller ikke en helt ny utvikling. Hizbollah stod bak bombingen av Israels ambassade i Buenos Aires i 1992 og det jødiske kultursentrum i samme by i 1994. Minst en av selvmordsbomberne skal ha komme inn gjennom det såkalte TriBorder Area.

Også Khalid Sheik Mohammed, hjernen bak 9/11 skal ha tilbragt tid i TBA; dette er bare ett av flere indikasjoner på at al Qaida har et nærvær i akkurat dette lovløse området. John Boote og Professor Louise Schelly ved George Mason University skriver i en artikkel:

With its porous borders, weak government institutions, and rampant corruption, the TBA has become a haven for transnational criminals and has also been used as a region in which criminals and terrorist networks interact and work together.

Veien nordover inn i USA er kanskje lang, men verdens kanskje mest proffe narkotikasmuglere bemanner ruten helt inn i USAs storbyer.

Vest og Nord-Afrika

En ny og urovekkende kobling mellom narkotikasmugling og terrorisme dukker nå opp i Vestafrika. En av grunnene er at USA har lykkes i lengre tid å bremse smuglingen av kokain fra Andes-regionen. Dermed søker kokainkartellene nye markeder og nye smuglerruter. Til Europa går veien om via Vestafrika. Dette er land med svak infrastruktur og stor sårbarhet for korrupsjon. Det er også en region med en økende islamistisk innflytelse. I en sak i fjor om smugling av kokain til Europa ble al-Qaeda i Maghreb knyttet til FARC, skriver Peter Pham i World Defence Review. Pham referer de amerikanske påtalemyndighetene som uttaler at:

Between September 2009 and December 2009, ISSA, TOURÉ, and ABELRAHMAN, who stated that they were associated with Al Qaeda, conspired to assist purported representatives of the FARC in transporting hundreds of kilograms of cocaine from West Africa through North Africa and ultimately into Spain. […]»Today’s allegations reflect the emergence of a worrisome alliance between Al Qaeda and transnational narcotics traffickers.

Noe som trolig bekymrer INTERPOOL er den sterke linken til den betydelige diaspora fra Vest-Afrika og Nord-Afrika i Europa. Det kan være framveksten av frykten for narko-terrorisme i Nord-Afrika som har fått marokkanske myndigheter til for første gang å slå til mot sin enorme cannabisproduksjon. De rapporter at de har radert ut 55% av produksjonsarealet i 2008. Noe som ennå ikke er bekreftet av uavhengige kilder, riktignok. Pham beskriver Hizbollahs Afrikanske nettverk mer i detalj her.

Afghanistan

Koblingen mellom Taliban og opium er godt dokumentert. Sammenligner en kartene med hvor det produseres mest opium og hvor det talibanledede opprøret står sterkest ser en et tydelig sammenfall. Talibans kjerneområder har den desidert største opiumsproduksjonen.

The United Nations Office on Drugs and Crime’s 2008 World Drug Report identifies the zones in Afghanistan where the level of production and traffic in opium has increased. Those zones coincide with the ones identified in other public sources as those where Al-Qaida and the Taliban are most powerful and where there are the most terrorist acts.

Ser en på de provinsene der det er relativt fredelig og stabilt er dette områder med så å si ingen produksjon i det hele av opium. Dyrket areal for opium ble redusert med 22 prosent i 2009 i Afghanistan. Det dyrkede arealet for opium er nå redusert for tredje året på rad og viser at det er noe som fungerer. I 2005 var kun 8 av totalt 34 provinser opiumsfrie. I 2009 økte dette til hele 20. I år regner UNODC at en når 23. Fallende opiumspriser og økte priser på hvete har bidratt, men fortsatt er profitten formidabel. Bøndene som slutter peker på at opium er forbudt.

I fjor ble det produsert ca 1300 tonn mindre opium i Hellmand provinsen enn året før. Dette blant annet takket være britiske soldater som kjempet – og flere falt. 93% av verdens illegale opium kommer fra Afghanistan, og det meste av dette er i Helmand.

Gjesteskribent

Anders Ulstein,

Det har lenge vært kjent at både Taliban og FARC finansierer sine operasjoner med inntekter fra narkotikamarkedet. Det har vært mindre kjent at denne koblingen finnes også hos andre militante organisasjoner fra Midt-Østen, at denne linken over i organisert kriminalitet ekspanderer i Nord/Vest-Afrika – med implikasjoner for Europa, og i Latin-Amerika – med implikasjoner for USA. Narkotikasmugling gir ikke bare gode penger, det gir adgang til et illegalt nettverk inn i hjertet av Vestens byer.

Midt-Østen – Europa

En ny bok fra FNs byrå for narkotika og kriminalitet (UNODC) sammenstiller kunnskap fra dette feltet i en ny rapport. Blant annet beskriver de hvordan Madrid-bombene var finansiert med narkotikapenger:

The well-recognized profitability of drug dealing allowed the 2004 Madrid train bombers to purchase the explosives for those multiple bombs with drugs and leave € 52,000 and drugs with a street value of € 1.5 million in their apartment.

I henhold til spansk politi den gang var det i hovedsak cannabis. Historisk var det vanlig at terroristorganisasjoner som Røde Arme Faksjon og Røde Brigade finansierte sine operasjoner med tyveri av banker. Nå er det altså narkotika.

Det har også vært lenge kjent at Hizbollah har kontroll med en ikke uvesentlig produksjon av cannabis i Libanon (Bekaa-dalen). Det kan være snakk om en fire prosent av verdens totale produksjon av hasj. Hizbollah har også kontroll med en rekke laboratorier som omdanner koka til kokain og opium til heroin. Opium produseres lokalt, men koka-pasta kommer fra Andes-regionen.

Vi ser også en økning i produksjon av syntetiske stoffer som metamfetamin i land som Libanon, et vanlig og svært avhengighetsskapende og skadelig stoff.

I rapporten «Digest of Terrorist Cases» refererer UNODC en rapport fra INTERPOL som framhever spesielt en terroristorganisasjon fra Midt-Østen som de velger ikke å navngi men som er aktive innen narkotikasmugling.

It has been well established by many law enforcement agencies that money gained from drug trafficking is a major part of the financial resources of a Middle Eastern separatist organizations that engages in violent attacks against civilians. This organization not only collects so-called «revolutionary taxes» from narcotics traffickers and refiners to finance its operations, but is also directly involved in transporting and marketing narcotics in Europe. According to a report from the concerned Government in 2008, the Department of Anti-Smuggling and Organized Crime of its National Police conducted three operations and seized 50 kg of heroin in cases involving this organization.

INTERPOL’s criminal database currently has over 100 cases showing this organization’s involvement in drug trafficking. A specific example is a case in a European country conducted since 2006 following the arrest of two members of the organization who tried to exchange euros at a foreign exchange office. Traces of heroin and cocaine on the notes led to further investigation and the arrest of 13 members of the violent separatist organization, who were charged with membership in a terrorist organization and financing of terrorism. In 2009 an operation in a North African country led to the arrest of four suspected terrorists. The investigation revealed links between the terrorist activities of the particular terrorist cell and trafficking in drug and in motor vehicles stolen abroad.

Det er underlig at denne organisasjonen ikke navngis. Det er ingen hemmelighet at Hizbollah er ansett som å være involvert i smugling i Europa en rekke ganger. Senest har tysk politi i vinter arrestert to libanesere med relasjoner til Nasrallah selv, Hizbollas leder.

Latin-Amerika – USA

I en artikkel skrevet av David Johnsen, en «viseminister» i det amerikanske utenriksdepartementet (Assistant Secretary, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs), beskriver han hvordan de i 2008 avslørte at FARC samarbeidet med Hizbollah om smugling av kokain og om hvitvasking. Hizbollah er dessuten selv aktive i Nord-Amerika. I henhold til Michael Braun, en tidligere sentral person i Drug Enforcement Administration (DEA) smugler Hizbollah nå narkotika selv inn i USA gjennom Mexico, ved hjelp av mexicanske karteller. Se artikkel i Washington Times.

Nato’s påtroppende militære leder bekrefter dette oppsiktsvekkende samarbeidet som strekker seg fra Sør-Amerika til Mexico:

Adm. James G. Stavridis, commander of U.S. Southern Command and the nominee to head NATO troops as Supreme Allied Commander-Europe, testified before the House Armed Services Committee last week that the nexus between illicit drug trafficking – «including routes, profits, and corruptive influence» and «Islamic radical terrorism» is a growing threat to the U.S.

He noted that in August, «U.S. Southern Command supported a Drug Enforcement Administration operation, in coordination with host countries, which targeted a Hezbollah-connected drug trafficking organization in the Tri-Border Area.» [Argentina, Peru og Paraguay]

Hizbollahs kobling til FARC er avslørt ved flere anledninger de siste årene. Dette burde ikke overraske. Iran finansierer Hizbollah, men er også blitt nær alliert med Venezuela – som igjen har nære bånd til FARC. Dette er jo heller ikke en helt ny utvikling. Hizbollah stod bak bombingen av Israels ambassade i Buenos Aires i 1992 og det jødiske kultursentrum i samme by i 1994. Minst en av selvmordsbomberne skal ha komme inn gjennom det såkalte TriBorder Area.

Også Khalid Sheik Mohammed, hjernen bak 9/11 skal ha tilbragt tid i TBA; dette er bare ett av flere indikasjoner på at al Qaida har et nærvær i akkurat dette lovløse området. John Boote og Professor Louise Schelly ved George Mason University skriver i en artikkel:

With its porous borders, weak government institutions, and rampant corruption, the TBA has become a haven for transnational criminals and has also been used as a region in which criminals and terrorist networks interact and work together.

Veien nordover inn i USA er kanskje lang, men verdens kanskje mest proffe narkotikasmuglere bemanner ruten helt inn i USAs storbyer.

Vest og Nord-Afrika

En ny og urovekkende kobling mellom narkotikasmugling og terrorisme dukker nå opp i Vestafrika. En av grunnene er at USA har lykkes i lengre tid å bremse smuglingen av kokain fra Andes-regionen. Dermed søker kokainkartellene nye markeder og nye smuglerruter. Til Europa går veien om via Vestafrika. Dette er land med svak infrastruktur og stor sårbarhet for korrupsjon. Det er også en region med en økende islamistisk innflytelse. I en sak i fjor om smugling av kokain til Europa ble al-Qaeda i Maghreb knyttet til FARC, skriver Peter Pham i World Defence Review. Pham referer de amerikanske påtalemyndighetene som uttaler at:

Between September 2009 and December 2009, ISSA, TOURÉ, and ABELRAHMAN, who stated that they were associated with Al Qaeda, conspired to assist purported representatives of the FARC in transporting hundreds of kilograms of cocaine from West Africa through North Africa and ultimately into Spain. […]»Today’s allegations reflect the emergence of a worrisome alliance between Al Qaeda and transnational narcotics traffickers.

Noe som trolig bekymrer INTERPOOL er den sterke linken til den betydelige diaspora fra Vest-Afrika og Nord-Afrika i Europa. Det kan være framveksten av frykten for narko-terrorisme i Nord-Afrika som har fått marokkanske myndigheter til for første gang å slå til mot sin enorme cannabisproduksjon. De rapporter at de har radert ut 55% av produksjonsarealet i 2008. Noe som ennå ikke er bekreftet av uavhengige kilder, riktignok. Pham beskriver Hizbollahs Afrikanske nettverk mer i detalj her.

Afghanistan

Koblingen mellom Taliban og opium er godt dokumentert. Sammenligner en kartene med hvor det produseres mest opium og hvor det talibanledede opprøret står sterkest ser en et tydelig sammenfall. Talibans kjerneområder har den desidert største opiumsproduksjonen.

The United Nations Office on Drugs and Crime’s 2008 World Drug Report identifies the zones in Afghanistan where the level of production and traffic in opium has increased. Those zones coincide with the ones identified in other public sources as those where Al-Qaida and the Taliban are most powerful and where there are the most terrorist acts.

Ser en på de provinsene der det er relativt fredelig og stabilt er dette områder med så å si ingen produksjon i det hele av opium. Dyrket areal for opium ble redusert med 22 prosent i 2009 i Afghanistan. Det dyrkede arealet for opium er nå redusert for tredje året på rad og viser at det er noe som fungerer. I 2005 var kun 8 av totalt 34 provinser opiumsfrie. I 2009 økte dette til hele 20. I år regner UNODC at en når 23. Fallende opiumspriser og økte priser på hvete har bidratt, men fortsatt er profitten formidabel. Bøndene som slutter peker på at opium er forbudt.

I fjor ble det produsert ca 1300 tonn mindre opium i Hellmand provinsen enn året før. Dette blant annet takket være britiske soldater som kjempet – og flere falt. 93% av verdens illegale opium kommer fra Afghanistan, og det meste av dette er i Helmand.