Vi er opptatt av krig som aldri før. I Washington og London pågår et oppgjør for å finne ut hva som gikk foran krigen: hva skjedde virkelig. Ble vi manipulert? Det er nærmest som en arkeologisk utgraving.

Den siste avsløringen kommer fra Storbritannias daværende ambassadør til Washington, den lett arrogante Sir Christopher Meyer, som kan fortelle om en middag mellom Bush og Blair ni dager etter 911, der Bush sier at de må ordne opp med Irak en gang for alle.

Blair told Bush he should not get distracted from the war on terror’s initial goal – dealing with the Taliban and al-Qaeda in Afghanistan.

Bush, claims Meyer, replied by saying: ‘I agree with you, Tony. We must deal with this first. But when we have dealt with Afghanistan, we must come back to Iraq.’ Regime change was already US policy.

It was clear, Meyer says, ‘that when we did come back to Iraq it wouldn’t be to discuss smarter sanctions’.

Dette bekrefter påstanden til Richard A. Clarke om at Bush dagen etter 911 ba ham finne ut om Saddam kunne ha stått bak.

Opplysningene om middagen kommer i en 25.000 ord lang artikkel i mai-nummeret av Vanity Fair. For Blair blir det ubehagelig at det virker som han bedro sitt eget kabinett og lot som om Irak var langt frem, når han i virkeligheten drev intense diskusjoner med amerikanerne.

Men her må man spørre: Når ble politikk et spill for de uskyldsrene? Politikk handler om makt, bruk av makt med alt hva det innebærer. I hele diskusjonen om Irak-krigen ligger innbakt noen forestillinger om politikk som ikke stemmer med historisk erfaring. Når ble vi løsrevet fra den? Krig har vært med oss siden tidenes morgen. 911 erklærte en gruppe mennesker krig mot USA. Noen mener i ramme alvor at USA burde betraktet det som en politioppgave å bringe de skyldige for retten.

Det kan virke som man ikke erkjenner/husker at nasjoner kan innta en war mode. Akkurat som indianerne gikk på krigsstien kan nasjoner og folk gjøre det. Når trusselen blir stor nok. Stater følger ikke Jesu ord: De vender ikke det andre kinnet til. Dette gjør oss urolige, men er like fullt et historisk faktum. Vi burde forholde oss til det og ikke tro at vi løser problemet med å gjenta «FN og
brudd på folkeretten» mange nok ganger.

Bush and Blair made secret pact for Iraq war

· Decision came nine days after 9/11
· Ex-ambassador reveals discussion

David Rose
Sunday April 4, 2004
The Observer