Kommentar

Pro-israelske kristne organisasjoner mobiliserer mot den nye antisemittismen og danner European Coalition for Israel, skriver avisen Nya Dagen. Lobbygruppen er bekymret for situasjonen som jøder i Europa opplever, at mange føler de ikke kan leve i sikkerhet her lenger og vil emigrere til Israel.
Euorpean Coalition for Israel skal ha første konferanse med en delegasjon fra Europaparlamentet i Brussel i dag, tirsdag 2. mars.

– Vi kommer att agera på EU-nivå för att motverka den exploderande antisemitismen i Europa och diskrimineringen av Israel i FN och EU, säger initiativtagaren Tomas Sandell, finländsk journalist och Bryssel-lobbyist.

Mobiliseringen skjer på bakgrunn av konferansen mot antisemittisme som EU arrangerte i februar. Nobelprisevinneren Elie Wiesel anmodet folk om å lytte til ofrene. EU-president Romani Prodi og EU-lederne forøvrig er mest opptatt av å «avdramatisere» – det er ikke så ille som på 30-tallet, hevder han. Når på 30-tallet snakker han om, mon tro. Det brennes jo alt synagoger og andre jødiske bygninger igjen i Europa. Den nye antisemittismen kommer ikke bare fra nazister, men også fra den politiske venstresiden og radikale islamister, sier Avraham Burg, tidligere ordstyrer i den israelske nasjonalforamlingen.
– Den kombinationen måste betraktas som ytterst farlig, kommenterar Tomas Sandell, och som kristna får vi inte tiga!

Det er ikke nok å påvirke hverandre, man på påvirke dem som har makt, sier Sandell:

– Det räcker inte att vi som kristna Israel-vänner predikar för varandra och informera våra egna medlemmar, säger Sandell. Om vi vill vara relevanta måste vi påverka EU: Europaparlamentarikerna och de ledande tjänstemännen i EU-kommissionen.

Fra Nya Dagens artikkel:

European Coalition for Israel bildas av Kristna ambassaden, Christian Friends of Israel, Christians for Israel International samt flera andra organisationer. Ordförandeskapet skall rotera – det handlar ju om ett samarbete mellan grupper med olika profil och olika uppfattningar i många frågor men med ett gemensamt intresse av att stå upp för det judiska folket och Israel, förklarar Tomas Sandell.
– Vi vill främst ta itu med antisemitismen, men också med diskrimineringen av Israel i FN och även EU. I ett världssamfund med ett otal brutala diktaturer särbehandlas Israel och ett antal medlemsländer i FN erkänner inte ens dess existens!
Tomas Sandell påpekar att man i lobbyarbetet för Israel måste akta sig för att sänka sig till somliga motståndares nivå, exempelvis genom ett «brutalt språk» om Israels fiender.
– Det måste uppfattas tydligt att vi är lika måna om de lidande på alla sidor! Vi bryr oss inte mindre om palestinskt lidande – däremot har vi en ofta avvikande syn på dess orsaker.
– Vi lyfter fram israeliskt lidande därför att massmedia i Europa inte gör det och många beslutsfattare är dåligt informerade om det.