Kommentar

Palestinske terrorgrupper rekrutterer både politifolk og kriminelle.
I Jenin på Vestbredden opptrer Al-Aqsa-martyrenes brigader i politiets rolle, samtidig som de rekrutterer folk de har tatt for kjeltringstreker.

«When we catch a crook, we let him off with a warning that next time he’ll get hurt. And then we try to recruit him,» sier martyrbrigadenes leder på Vestbredden Zekariya Zubeidi til Reuters. «Tough times call for tough tactics.»
Ved å bli med i terrorgruppene, sikrer kjeltringene seg «immunitet». Som medlemmer av martyrbrigadene patruljerer de mellom husene i Jenin med våpnene lett synlig.
«These guys are felons who committed theft, arms sales, and extortion, and were untouchable once they joined the Brigades,» said Bassem Eid, director of Palestinian Human Rights Watch, which monitors human rights abuses by both Israel and the Palestinian Authority.
Noting that the Brigades had killed at least seven Jenin residents suspected of collaborating with Israeli intelligence, Eid added:
«Their power as ‘police’ is a function of fear.»

Terrorgruppene, og kriminaliteten de representerer, et problem både for palestinere og israelere. Situasjonen viser også hvorfor israelerne forlengst har mistet all tillit til Arafat. Som palestinernes valgte (inntil 2001) leder er han øverste sjef for sikkerhetsstyrkene, som også er hans viktigste maktbase. Samidig støtter han Al-Aqsa-martyrenes brigader som er knyttet til Fatah. Brigadene har også rekruttert en rekke politifolk i Jenin, sier Zubeidi.
Det sier seg selv at politifolk som er medlemmer av de militante organisasjonene, ikke kommer til å avvæpne disse gruppene noen gang i framtiden. Utsiktene er ganske dystre for palestinerne. Ikke rart at befolkningen ikke tør å kritisere Arafat eller terroren, og at palestinere som har mistet barn til «martyrskapet» som selvmordsbombere ikke tør annet enn å lovprise det foran tv-kameraer. Ingen skal tro at fraværet av kritikk fra den palestinske befolkningen mot egne ledere skyldes at de støtter alt som skjer. For palestinerne kan intifadaen høsten 2000 vise seg å være den mest skjebnesvangre valget som er tatt (av Arafat, antagelig).

For Hamza, (a) burglar-turned-militant, joining the Brigades was a form of salvation. «I search for other thieves in order to recruit them,» he said. «This is the right path and I thank God for showing it to me.