Kommentar

For den som følger diskusjonen om forskjellen mellom israelskritikk og antisemittisme (som var tema for Die Zeit-redaktør Josef Joffes foredrag i Fritt Ords lokaler torsdag): forskning.no intervjuet i sommer den svenske idehistorikeren Henrik Bachner som i 1999 ga ut boken Återkomsten, om antisemittismens røtter – også på den politiske venstresiden.

– 1900-talets sosialistiske bevegelse innfatter flere av de mest framtredende stemmene mot antisemittisme, og her fant jødene mange av sine nærmeste allierte. Men det er også slik at den sosialistiske idétradisjonen inneholder en antijødisk åre. Vi kan spore røttene tilbake til de tidlige franske sosialistene, som Fourier, Leroux, Toussenel og Proudhon. Disse forente antikapitalisme med antisemittisme og assosierte jødene med alt de avskydde i den moderne epoken.

En politisk korrekt antisemittisme?