Kommentar

At europeere ikke forstår seg på den amerikanske idealisme-realismen («Det 20. århundre er ikke slutt», om Paul Bermans bok, lenger nede) uttrykkes av en NUPI-forsker i Aftenposten idag, lørdag, i en kommentar til at en amerikansk stiftelse bruker millioner av kroner på anti-terrorannonser i foreskjellige aviser verden rundt. De fleste styremedlemmene i stiftelsen er anonyme, noe som gjør det hele mistenkelig for Anders Romarheim. Han mener at rike mennesker ikke vil bruke penger til veldedighet og folkeopplysning anonymt, d.v.s. han tror ikke på idealisme, heller ikke på realisme. Romarheim mener det må være «skjulte agendaer» her. Den rasjonelle tanke kommer ikke utenfor konspirasjonen:

– Prisen på kampanjen forteller oss at det er meget ressurssterke aktører som står bak. Hvorfor bedriver sterke kapitalinteresser veldedighet og folkeopplysning anonymt? Jeg tror ikke anonymiteten skyldes at de er redde. Det er nærliggende å tro at de skjuler seg fordi den reelle avsenderens signatur ville svekket budskapets troverdighet, sier Romarheim. Ved NUPI har han feltene propagandaanalyse og amerikansk utenrikspolitikk som spesialområde

Hvordan kan avsenderen svekke et antiterrorbudskap?
Med mindre det er Osama bin Laden?