Bilde: Radarstasjon på Svalbard. Denne har ikke-militære formål, men det er i prinsippet samme type som overvåker kysten i Nord-Norge. Foto: Anna Filipova/Reuters/Scanpix.

Regjeringspartiet Høyre skyter NATO- forpliktelsen til 2 %-målet for forsvarsbudsjettet ut i et tiårsperspektiv. Det tyder på nedprioritering. Samtidig vil man legge ned Kystradar Nord, som overvåker kysten døgnet rundt.

Hva tenker regjeringen og ledelsen i Forsvaret på? Hvor er sammenhengen mellom ord og handling? Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide uttaler seg kritisk om russernes oppførsel og har snakket om en varig endring i forholdet mellom de to land. Men hvorfor fører regjeringen da en politikk som svekker forsvaret av Norge?

Da Stortinget behandlet langtidsplanen for Forsvaret før jul, ble det vedtatt at kystradarkjeden i Nord-Norge skal avvikles. Kjeden av radarstasjoner strekker seg fra Træna i sør til Varanger i nord. Kystradar Nord er det eneste overvåkingssystemet som kontinuerlig oppdaterer det som skjer langs kysten i Nord-Norge 24 timer i døgnet. Det koster rundt 35 millioner i året å drifte de åtte stasjonene.

Alle med et minimumskunnskap om norskekysten forstår at overvåking i nord er av vital betydning for forsvaret av Norge. I Norges Offisersforbund forstår man ingenting av signalene som sendes ut. Tillitsvalgt Bjørn Arne Pedersen, som er tillitsvalgt i Norges Offisersforbund i Kystradar Nord, sier til Dagsavisen at medlemmene ikke forstår noenting:

For Pedersen er det viktig å få fram at radarsystemet ikke bare er viktig militært, men også for sivilsamfunnet i Norge. Han viser til at Kystverket er avhengig av Forsvarets radarsystem. Politiet, tollvesenet, redningssentralene, havarikommisjonene og fiskeriene bruker også informasjonen som radarstasjonene produserer.

Hvis radarene nedlegges må Kystverket bygget opp sitt eget system, sier Pedersen. Han gråter selvfølgelig for sin sykemor, men i dette tilfellet er det Mor Norge.

Systemet ble oppgradert for flere hundre millioner kroner på 90-tallet. Amerikanske NATO-penger. Hva mener Pentagon om Forsvarets planer? Det sier ikke Dagsavisen noe om, men det ville gitt en pekepinn på fornuften i vedtaket.

Hva skal erstatte radarene? Foreløpig er det meget luftige planer, ifølge Pedersen.

Forsvarssjefens fagmilitære råd mener radarsystemet, som brukes av Forsvarets operative hovedkvarter, kan erstattes med en kombinasjon av satellitter og ubemannede overvåkingsfly. Pedersen mener det er urealistisk at det kan skje i nær framtid.

– Det finnes ingen realisme i det. Vi har ikke sett noe konkret prosjekt eller noen framdriftsplan, og ingen tror at man kan gå over til satellittbaserte systemer innen 2020, sier Pedersen.

Radarene holder fint til 2025, hvorfor dette hastverket med å nedlegge kritisk infrastruktur som fungerer? spør offiserene seg.

Som så mye annet som vedtas i Forsvaret, gir ikke dette mening.

Man selger dyre baser, for så å ville kjøpe dem tilbake. Nå er forholdet til Russland varig endret, likevel vil man kappe av seg ører og øyne i Nord. Hvor er logikken?

 

Skroter viktig overvåkingssystem

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂